DuurzaamheidHardwareReparatie

Repareerbaarheid belangrijk bij het kiezen nieuwe smartphone

De introductie van een zogenaamde reparatie-index voor smartphones en of tablets zou een grote impact hebben op de aankoopbeslissing van consumenten. Dit wordt bevestigd door een representatief onderzoek uitgevoerd in Duitsland door reBuy. 72% van de ondervraagden verklaarde dat informatie over de repareerbaarheid van het apparaat een rol zou spelen bij de beslissing om een ​​nieuw apparaat te kopen. Voor de helft van de ondervraagden is de kostprijs van een reparatie een doorslaggevend criterium. 

De voordelen van het repareren van een apparaat liggen voor de hand: er worden waardevolle grondstoffen en energie bespaard, die nodig zijn voor nieuwe productie. Tegelijkertijd belandt een apparaat niet op de steeds groter wordende berg elektronisch afval of moet het tegen hoge kosten worden afgevoerd. Bijna driekwart van de ondervraagden (72%) is het daarmee eens en vind een index die laat zien hoe gemakkelijk een elektrisch apparaat gerepareerd kan worden belangrijk, bij het nemen van een aankoopbeslissing. De verwachtingen van een apparaat waarvan is aangetoond dat het gemakkelijk te repareren is, lopen uiteen. Bijna elke tweede persoon (49%) zei te verwachten dat een apparaat dat gemakkelijk te repareren is lang bruikbaar zou zijn en dat fabrikanten reserveonderdelen voor lange tijd beschikbaar zouden stellen (47%). 38% van de ondervraagden vindt het ook belangrijk dat elke reparatiewerkplaats (niet alleen die gecertificeerd door de fabrikant) een reparatie aan het apparaat kan uitvoeren. Een op de drie (34%) vindt dat de repareerbaarheid zelfs zo ver moet gaan dat de reparatie zelf kan worden uitgevoerd en dat fabrikanten reparatie-instructies moeten geven (33%). 

Maar de reparatie alleen is niet doorslaggevend: 57% van de ondervraagden vindt dat de kosten van een reparatie in een redelijke verhouding moeten staan ​​tot de aanschafprijs. Ze zijn ook de meest voorkomende reden om elektronische apparaten niet te laten repareren. Het onderzoek laat hier een stijgende trend zien: terwijl vorig jaar 38% van de ondervraagden zei dat hoge kosten de reden waren om een ​​toestel niet te laten repareren, is dat in het huidige onderzoek al 41%.

Reparatie van elektrische apparaten wordt steeds populairder

Toch is algemeen te zien dat de reparatie van elektronische apparaten steeds populairder wordt. Waar vorig jaar slechts iets meer dan elke tweede persoon (53%) een defect liet repareren, is dat dit jaar al 70%. De meest genoemde reden voor deze beslissing was dat een reparatie goedkoper was dan een nieuwe aankoop (18%). De respondenten van het huidige reBuy-onderzoek noemden redenen voor duurzaamheid (13%) op de tweede plaats.