AnalyseDuurzaamheidRefurbished

Refurbished.nl verder onder vuur: klachtenstroom houdt aan

De laatste tijd heeft Refurbished.nl, een platform voor gebruikte telefoons, flink wat kritiek ontvangen van bezorgde consumenten. De klachten variëren van niet-geleverde bestellingen tot vertraagde terugbetalingen. Met meer dan 100 klachten binnen korte tijd heeft de Consumentenbond de noodklok geluid. Deze klachten draaien voornamelijk om het niet nakomen van beloften over levertijden en terugbetalingen. Dit beeld wordt bevestigd door een schokkende trend op Trustpilot, waar 523 van de 545 klanten Refurbished.nl slechts 1 of 2 sterren gaven. Zelfs het consumentenprogramma Radar werd overspoeld met klachten, waarbij in oktober al een item aan deze kwestie werd gewijd. Bronnen onthullen dat Refurbished.nl aanstaande maandag opnieuw onder de loep ligt in het programma.

De Consumentenbond heeft naar eigen zeggen niet stilgezeten en Refurbished.nl direct aangesproken over deze verontrustende klachten. De bond eist aanpassingen op de website, met name met betrekking tot levertijden, en dringt aan op naleving van de wettelijke termijn van 14 dagen voor retourbetalingen. Ondanks een uitnodiging om klachten rechtstreeks aan te pakken, heeft het bedrijf hier geen gehoor aan gegeven.

Hoewel Refurbished.nl verbeteringen belooft, zijn de aanpassingen tot nu toe beperkt gebleven. Het bedrijf beweert te werken aan achterstallige betalingen en een verbetering van de klantenservice, maar heeft nog geen aanpassingen gemaakt in de informatie over levertijden. De Consumentenbond adviseert consumenten om voorzichtig te zijn bij het plaatsen van bestellingen, vooral als tijdsdruk een rol speelt. Het wordt aanbevolen om voor achteraf betalen te kiezen om mogelijke terugbetalingsproblemen te voorkomen.

Het businessmodel van Refurbished.nl is vrij eenvoudig: het fungeert als een soort marktplaats voor gebruikte producten. Al sinds 2016 is het actief en tot voor kort zeer succesvol. Echter, in tegenstelling tot de meeste marktplaatsen, verwerft Refurbished.nl eerst zelf de toestellen alvorens ze te verkopen, en biedt een extra garantie van één jaar aan. Ondanks dit alles blijkt een pakkende naam alleen niet genoeg om op te vallen, gezien de recente problemen.

Wij, net zoals de Consumentenbond en Radar, blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ongetwijfeld wordt dit vervolgd.

Bron: Consumentenbond en Radar