Reparatie

Primeur: lees harde eisen Apple voor hun Independent Repair Provider programma

De wereld was te klein in augustus vorig jaar. Apple kondigde in Amerika aan dat zij niet-geautoriseerde reparatiebedrijven zouden toestaan om reparatie op hun producten te doen. Apple zei dat ze onderdelen, gereedschappen en Apple-software beschikbaar zouden maken. Een overwinning zo lijkt het voor de steeds groter wordende ‘right-to-repair-beweging. Een van de eisen om deel te nemen dit Independent Repair Provider Program is dat je een contract met Apple sluit. Details van dit contract zijn nu geopenbaard.

En de eisen zijn niet mis:

  • Zo moeten bedrijven die meedoen Apple altijd toegang geven voor audits en inspecties
  • Als Apple tijdens zo’n inspectie niet-originele onderdelen tegenkomt dan kan Apple een zware boete opleggen
  • Stapt een bedrijf uit het programma dan kan en mag Apple nog 5 jaar onaangekondigde inspecties doen. Daarbij blijft de boete een reëel optie
  • Bedrijven moeten aan Apple gegevens bekend maken over klanten die bij hen reparties uit laten voeren. Inclusief naam en adresgegevens en zelfs telefoonnummers
  • Maar allereerst moet er een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden

Deelnemers, die alle reparatiecertificaten hebben gehaald (een andere eis van Apple), moeten aan klanten duidelijk maken dat zij niet door Apple zijn geautoriseerd maar slechts deelnemers aan het programma zijn. Dit bericht moet op de website staan maar ook prominent aanwezig in de winkel zijn.

Daarnaast moet er worden schriftelijk worden vastgelegd dat Apple geen garantie geeft op reparaties. Komt een deelnemers niet originele onderdelen tegen dan moeten zij Apple onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Stelt Apple vast dat in meer dan 2% van alle uitgevoerde reparatie verboden onderdelen zitten dan moet de deelnemers Apple US4$ 1.000 betalen per overtreding en Apple ook nog eens betalen voor alle gemaakte onderzoekskosten.

Telecomnieuws benaderde Nederlandse reparatiebedrijven en vroeg hen wat zij van de eisen van Apple vonden. Er was consensus. Ondanks dat Apple veel eist waren zij unaniem en gaven aan dat zij zonder probleem het contract zouden tekenen. Het is immers Apple. En de meerwaarde van repareren met echte Apple onderdelen levert zoveel op.