Smart home

Actie ACM over beter informatie over updaten slimme apparaten werkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet dat de grote winkelketens bol.com, Coolblue en MediaMarkt consumenten die online een ‘slim’ apparaat willen kopen vooraf beter informeren over software-updates, bijvoorbeeld hoe lang consumenten in ieder geval updates zullen krijgen, wat de frequentie van de updates is en wat voor soort updates de consument mag verwachten. Dit maakt dat de consument deze informatie kan meewegen in zijn aankoopbeslissing. Dit is belangrijk, omdat ‘slimme’ apparaten zonder updates onveilig en soms zelfs onbruikbaar worden. De ACM heeft grote online aanbieders van ‘slimme’ apparaten hierop aangesproken. De ACM is positief over de stappen die bol.com, Coolblue en MediaMarkt hebben gezet.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten vóór de aanschaf van een ‘slim’ apparaat weten hoe het is geregeld met de updates. De consument moet deze informatie voor de aankoop van de verkoper krijgen. Dit is wat we willen zien, ook bij andere online aanbieders. Wij zijn blij dat steeds meer verkopers het belang hiervan inzien.”

Informatie bij aankoop slim apparaat

Consumenten moeten voordat zij een aankoop doen, geïnformeerd worden over belangrijke eigenschappen van het product. Bij slimme apparaten moeten consumenten in het bijzonder weten wat het product doet, of het kan ‘samenwerken’ met andere apparaten, hoe het is geregeld met software-updates, of je andere diensten nodig hebt om het apparaat te kunnen gebruiken en hoe het zit met het gebruik van gegevens van de consument. Fabrikanten die de apparaten leveren moeten deze informatie beschikbaar stellen voor verkopers, die op hun beurt consumenten moeten informeren.

Eind 2019 kondigde de ACM aan na te gaan in hoeverre online aanbieders deze informatie verstrekten. Uit deze inventarisatie bleek dat grote aanbieders van consumentenelektronica consumenten hierover onvoldoende informeerden. De ACM heeft hen hier vervolgens op aangesproken. Drie grote aanbieders, bol.com, Coolblue en MediaMarkt, hebben inmiddels de informatie op de productpagina’s van een groot aantal slimme apparaten uitgebreid en verbeterd. Coolblue gaf al informatie bij meer traditionele ‘slimme’ producten, zoals tablets en smartphones, en geeft deze informatie nu bij meer producten. De ACM juicht dit toe en ziet dit als een stap in de goede richting die ook nog door andere partijen gezet moet worden. Er loopt daarom nog onderzoek naar een ander bedrijf.

Wat zijn slimme apparaten?

Steeds meer apparaten die consumenten gebruiken, zijn verbonden met het internet. Dit maakt dat zij toepassingen bieden die andere apparaten niet kunnen bieden. Dit worden ‘slimme’ apparaten genoemd. Denk aan een digitale assistent of een slimme thermostaat. Al deze apparaten maken gebruik van software en van het internet om deze functies te kunnen bieden. Die apparaten zijn met elkaar verbonden in het Internet of Things (IoT).

Rechten consument

Consumenten hebben vóór de aankoop recht op alle informatie over de eigenschappen en kwaliteit van het product die nodig is om een juiste beslissing te kunnen nemen. Aanbieders van slimme apparaten die consumenten niet informeren over software-updates en andere belangrijke eigenschappen, overtreden de consumentenregels. De ACM kan hen daarop aanspreken en een boete opleggen. De digitale economie is een agendathema voor de ACM.