Markt

Onderzoek CBS: Nederlanders beschermen gegevens op hun smartphone

Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12% wist niet dat zoiets kon. 3% zegt iets kwijtgeraakt te zijn op de smartphone door een virus of vijandige software. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 van het CBS.

In 2018 gebruikte 87% van de Nederlandse bevolking (16 tot 75 jaar) een smartphone. Nederland deelt daarmee met Denemarken, de koppositie in Europa als het gaat om het gebruik van een smartphone. Veel Nederlandse smartphonegebruikers nemen maatregelen vanwege zorgen om de veiligheid en privacy, 68% heeft bij het installeren of gebruik van een app de toegang tot persoonlijke gegevens zoals locatie, foto’s of een lijst met contactpersonen geweigerd. 17% heeft dat niet gedaan en 12% geeft aan dat ze niet wisten dat het weigeren of blokkeren van de toegang mogelijk was. Van de smartphonegebruikers heeft 3% aangegeven dat ze geen apps gebruiken.

Jongeren en hoogopgeleiden nemen vaker maatregelen

Het zijn vooral jongere mensen (16 tot 35 jaar) die de toegang tot persoonlijke gegevens blokkeren. Ouderen geven vaker aan dat ze niet wisten dat dit mogelijk was. Het aandeel hoogopgeleiden dat deze maatregelen neemt (77%) is groter is dan het aandeel middelbaaropgeleiden (67%). Onder middelbaaropgeleiden is dat weer hoger dan onder laagopgeleiden (57%). Mannen en vrouwen (69% en 68%) beschermen hun persoonlijke gegevens even vaak. 

Het aandeel van de bevolking dat niet weet dat de toegang tot gegevens, locaties of foto’s geweigerd kan worden is groter onder laagopgeleiden (16%) dan onder middelbaar- en hoogopgeleiden (12% en 9%).

Koploper in Europa met weigering toegang persoonlijke gegevens

Nederland behoort met 68% tot de top vijf van landen in de Europese Unie waar inwoners de toegang tot persoonlijke gegevens beperken of weigeren. Koploper is Frankrijk met 77%, gevolgd door Duitsland (75%) en Zweden en Luxemburg (70%). Het EU-gemiddelde is 58%. 

Het is wel opvallend dat 12% van de Nederlanders niet wist dat deze maatregel mogelijk is. Nederland staat ook in de top vijf van landen in de Europese Unie waar de bevolking niet weet dat gegevensbescherming op de smartphone mogelijk is. Het EU-gemiddelde is 7%.

Relatief weinig Nederlanders bestanden kwijt door virus

Drie procent van de smartphonegebruikers is documenten, foto’s of andere gegevens kwijtgeraakt door een virus of andere vijandige software. Nederland staat daarmee met het Verenigd Koninkrijk (2%), Finland, Oostenrijk, Portugal, Estland en Cyprus (3%) onderaan de ranglijst van landen in de Europese Unie.

Inwoners uit Hongarije, Malta (13%) en Bulgarije (11%) geven het vaakst aan iets kwijt te raken. Het EU-gemiddelde is 5%. Het zijn vooral 25- tot 35-jarigen die iets kwijtraken door een virus of vijandige software.