InfrastructuurMarktNetwerken

Nederlandse 5G-veiling gaat € 4,48 miljard opbrengen voor de staat

In Nederland bracht het veilen van de diverse 4G-frequenties eind 2012 € 3,8 miljard op voor de Nederlandse staat. Eind 2019 maar wellicht begin 2020 start de overheid de veiling voor de 5G-frequenties in Nederland. Maar wat gaat deze veiling nu mogelijk opbrengen? Na de verdeling van 4G was er consensus dat de netwerken de enorme bedragen die zij moesten betalen voor het verkrijgen van frequenties nooit zouden terugverdienen. In dit blijkt in de praktijk ook te zijn gebeurd. Om inzicht te krijgen in de mogelijk opbrengsten is het goed om naar onze Oosterburen te kijken. Daar is de 5G-veiling immers in volle gang.

Afgelopen woensdag liep in Duitsland de teller na bijna 400 biedingsrondes op naar € 6 miljard euro. Bij 4G was dit nog in totaal € 5,1 miljard. Kortom een stijging van de opbrengst van 18%. Laten wij dit getal los op de Nederlandse situatie dan ontstaat het volgende beeld. Zoals gemeld bracht in 2012 in ons land de 4G-veiling € 3,8 miljard op. Stel nu dat de stijging ook in ons land 18% is dan verdient Nederland aan de 5G-veiling € 4,48 miljard. En dat is niet slecht.