InfrastructuurNetwerken

ACM roept op tot betere informatievoorziening over glasvezel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept aanbieders van nieuwe glasvezeldiensten op consumenten beter vooraf te informeren over hun aanbod. Aanbieders geven nu nog vaak onvoldoende informatie over de termijn waarbinnen het nieuwe glasvezelnetwerk zal zijn aangelegd. Datzelfde geldt voor informatie over de voorwaarden waaronder consumenten van het contract afkunnen. Ook de kosten die consumenten moeten betalen wanneer zij pas later diensten willen afnemen, zijn vaak onduidelijk. Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten hebben recht op goede en duidelijke informatie voordat zij een contract aangaan. Wij verwachten van aanbieders van glasvezeldiensten dat zij hierin verbetering aanbrengen. Zodat consumenten op grond van de juiste en gewenste informatie een beslissing kunnen nemen.”

Duidelijke informatie aan consumenten

De ACM wil dat aan de onduidelijke informatievoorziening een einde komt. Consumenten moeten weten waar zij aan toe zijn op het moment dat zij een contract tekenen. De ACM wil dat aanbieders de consumenten die een contract afsluiten goed informeren over de voorwaarden waaronder zij het contract aangaan. Zij moeten deze consumenten ook beter informeren over de voortgang van de aanleg van het netwerk. Mocht de afgesproken leveringstermijn niet worden gehaald, dan moet de aanbieder een nieuwe termijn melden. Ook moet hij de consument dan de mogelijkheid bieden om van het contract af te kunnen.

Signalen van consumenten

Via ACM ConsuWijzer ontving de ACM de afgelopen periode regelmatig signalen van consumenten over onduidelijke en onvolledige informatie van glasvezelaanbieders. In gebieden waar plannen zijn om glasvezel uit te rollen, is de datum van levering vaak onzeker. Aanbieders moeten eerst een bepaalde hoeveelheid afnemers werven voordat zij de uitrol van het glasvezelnetwerk starten. Consumenten die in deze voorfase van de uitrol een contract afsluiten verkeren vaak lang in onzekerheid of en zo ja wanneer zij over glasvezel zullen beschikken. De komende periode zal de ACM de signalen van consumenten monitoren en controleren of de aanbieders van glasvezel consumenten nu wel de vereiste duidelijkheid bieden.