InfrastructuurNetwerken

ACM gaat richtlijnen 5G-uitrol opstellen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat leidraden ontwikkelen voor telecombedrijven die infrastructuur willen delen bij de uitrol van 5G. In de afgelopen maanden heeft de ACM hierover gesprekken gevoerd met verschillende partijen uit de sector. De ontwikkelingen rond 5G leveren vragen op bij telecombedrijven die deze nieuwe generatie mobiele netwerken willen gaan aanbieden. Henk Don, bestuurslid ACM: “We krijgen regelmatig vragen over wat wel en niet mag rond het delen van infrastructuur. Daarin samen optrekken kan voor telecombedrijven veel voordelen opleveren, maar dit mag niet ten koste gaan van de onderlinge concurrentie. Met de leidraden willen we duidelijkheid bieden aan de partijen op de mobiele markt en daarmee bijdragen aan een vlotte uitrol van 5G.”

Delen van infrastructuur

Uit de gesprekken met de sector kwam een aantal onderwerpen naar voren waarop de leidraden in ieder geval zullen ingaan. Daarbij gaat het ten eerste om de voorwaarden waaronder het voor telecomaanbieders is toegestaan om gezamenlijk op te trekken bij de uitrol van het netwerk, bijvoorbeeld in economisch onrendabele gebieden. Een tweede onderwerp is de mogelijkheid die houders van spectrumvergunningen onder het nieuwe telecommunicatiewetsvoorstel krijgen om spectrum te huren en verhuren. Daarbij hoort een antwoord op de vraag hoe huur- en verhuurconstructies vanuit het oogpunt van mededinging worden bekeken. Ten derde gaat het om de randvoorwaarden voor de telecomaanbieders die gebruik willen maken van het 2G of 3G-netwerk van een ander, nadat deze aanbieders het eigen 2G of 3G-netwerk hebben afgeschakeld in de overgang naar 5G. De voortzetting van 2G of 3G-diensten via het netwerk van een ander kan van belang zijn voor de eindgebruikers die niet over 4G-telefoons beschikken.

Naast het ontwikkelen van de leidraden gaat de ACM de dynamiek op de markt voor antenneopstelpunten nader verkennen. Gezien het toenemend belang van geschikte antennelocaties voor 5G vindt de ACM het belangrijk dat deze markt goed functioneert.

Veiling

In 2020 vindt een veiling plaats van mobiele frequenties die belangrijk zijn voor 5G. De ACM streeft er daarom naar om de leidraden in februari 2020 te publiceren, zodat marktpartijen ervan op de hoogte zijn bij het voorbereiden van de veiling. Dit betekent dat de veiling van de 5G-frequenties in Nederland pas vanaf maart kunnen plaatsvinden. En dat is veel te laat.