InfrastructuurNetwerken

18.789 Mobiele telefoonantenne-installaties in Nederland

Op 31 januari stonden er 18.789 antenne-installaties in Nederland. Dit aantal is lager dan de cijfers die het Antennebureau voorheen rapporteerde. Dat is het resultaat van een andere wijze van rapporteren die beter aansluit bij de praktijk. Tot nu toe werd de maandelijkse rapportage gebaseerd op het totaal van aanwezige technologieën (2G, 3G en/of 4G) in een antenne-installatie. Omdat op de meeste antenne-installaties 2G, 3G en 4G actief zijn werden deze onterecht als drie aparte antenne-installaties meegeteld. Voortaan wordt het daadwerkelijke aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologiecombinaties gerapporteerd.

Wat verandert er?

Bij de start van het Antenneregister in 2010 was per antenne-installatie meestal één technologie actief. Daarom werden de maandelijkse antennetotalen gebaseerd op het aantal technologieën. Inmiddels kan één antenne-installatie meerdere technologieën toepassen. Door deze ontwikkeling werd een antenne-installatie met daarin 2G, 3G en 4G onterecht als 3 aparte antenne-installaties geteld, terwijl ze in de praktijk in één antenne-installatie geïntegreerd zijn.

Voortaan is het uitgangspunt in de communicatie van de antennetotalen het uiterlijk van een antenne-installatie: een set van meestal drie of zes antennepanelen met bijbehorende apparatuur en voorzieningen op een dak of in een zendmast. De maandelijkse rapportage laat zien hoeveel antenne-installaties er in Nederland staan en welke combinaties van technologieën (2G, 3G en/of 4G) in antenne-installaties voorkomen.

Waarom voeren we deze verandering door?

De manier van rapporteren die we op basis van de gegevens uit het Antenneregister hanteerden komt niet meer overeen met de manier waarop de mobiele operators hun netwerk hebben ingericht. Het Antennebureau krijgt in toenemende mate de vraag hoe de antennetotalen zich verhouden tot andere cijfers die in berichtgeving voorbijkomen. Door deze wijziging door te voeren komt de rapportage overeen met de realiteit: een antenne-installatie die herkenbaar is als één geheel wordt nu ook als één antenne-installatie gerapporteerd.