AnalyseRefurbished

Opmerkelijk:nu al nieuwe exploitant failliete Refurbished.nl

Nu al een opmerkelijke ontwikkeling in het faillissement van Refurbished.nl. Gisteren, toen wij voor het eerst hierover berichtte, meldden wij dat het ons bevreemde dat de website van het failliete Refurbished.nl gewoon nog in de lucht was. En dat er ook nog bestelling konden worden gedaan. Vandaag wordt ons, via een bericht op hun site, meer duidelijk wat er aan de hand lijkt te zijn. Via een persbericht laat de nieuwe beheerder van de activa, die voorheen door Refurbished.nl werden beheerd weten, dat zij er alles aan gaan doen om de impact van het faillissement te beperken. Het nieuwe bedrijf achter Refurbished.nl is nu niet meer Refurbished.nl BV maar Refurbished.store International B.V. geworden.

Wij voorspellen dat curator Mr. Kerkers de handen vol krijgt met de afwikkeling van dit faillissement. Zo roept de nieuwe eigenaar gedupeerde consumenten op hun site een vorderingen bij Refurbished.nl via een formulier op de site bij hen te melden. Zij zeggen deze ‘waar mogelijk over te nemen’. Dit lijkt ons nu typisch een klusje voor de curator. Maar goed, dit gaat zonder twijfel met hen in gesprek.

Ook licht de nieuwe exploitant een tipje van de sluier op over de redenen van het faillissement. Volgens het bericht speelden economische uitdagingen, zoals COVID en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne mede een rol. En de toenemende internationale concurrentie. Allemaal externe factoren. Wellicht is het nog te vroeg om aan zelfreflectie te doen.

In de toekomst moeten leveranciers op werkdagen orders binnen 24-uur leveren en is erbij overtreden een systeem gebouwd die orders automatisch annuleren. En dan maar hopen dat de consument het geld ook meteen terugkrijgt. Ook voert Refurbished een tariefsverhoging door om een ‘gezond bedrijfsresultaat te waarborgen, wat de continuïteit van het bedrijf verzekert’.