AnalyseRetail

Nederlanders kopen steeds meer online via hun smartphone

In het eerste kwartaal van 2019 laten de online consumentenbestedingen een groei van 8% zien ten opzichte van een jaar eerder. De online omzet komt daarmee voor die periode op € 6,5 miljard. Voor het hele jaar worden de online bestedingen geschat op € 25,7 miljard, wat neerkomt op een stijging van 8%. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL.

De e-commerceomzet van de eerste drie maanden is op te delen in € 3,1 miljard aan diensten (+4% ten opzichte van Q1 2018) en € 3,4 miljard aan producten (+11%). Deze laatste categorie wordt hierbij vooral gestuwd door de online bestedingen in Food/Nearfood en Home & Garden, inmiddels de twee grootste segmenten binnen de online bestedingen en het aantal aankopen. Zij kenden de afgelopen periode een sterke groei van de online bestedingen per kopend huishouden, een vermeerdering van het aantal online aankopen per huishouden en een toename in het aantal online kopende huishoudens.

Mede dankzij de sterke groei in deze categorieën zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar 61,2 miljoen online aankopen gedaan, wat een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar betekent. Hierbij zijn de aankopen van producten met 9% gestegen naar 48,6 miljoen en die van diensten met 3% naar 12,7 miljoen.

Sterke groei verwacht voor heel 2019

Voor de rest van het jaar wordt een verdere groei van het onlinekanaal voorspeld. Naar verwachting groeien de online bestedingen door Nederlandse consumenten in 2019 in totaal met 8% naar € 25,7 miljard. Ook het aantal online aankopen zal stijgen. Verwacht wordt dat Nederlandse consumenten zo’n 262 miljoen online aankopen zullen doen dit jaar (+8%).

“Wederom zien we in Q1 een mooie stijging van de online consumentenbestedingen en aankopen, en ook de vooruitzichten voor heel 2019 zien er goed uit”, vertelt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. “Deze groei heeft natuurlijk ook zijn impact op het milieu en daarom doen we als branche onze uiterste best om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. Om die reden hebben we samen met grote webwinkels en logistieke partijen het duurzame initiatief Bewust Bezorgd in het leven geroepen, waarmee de CO2-uitstoot per bezorgd pakketje kan worden berekend en we consumenten ook kunnen informeren over de impact van hun bestelling. Op deze manier kan de bezorging zo worden afgestemd dat de impact op het milieu wordt beperkt.

Meer online aankopen via smartphone

In de eerste drie maanden van 2019 is 20% van de online aankopen via de mobiele telefoon gegaan, tegenover 14% in Q1 2018. Daarnaast is het aantal online kopers dat via een smartphone koopt ook gegroeid: waar in Q1 2018 30% van alle online kopers een aankoop via een smartphone deed, is dat dit jaar doorgegroeid naar 37%. Aan de andere kant is het aandeel van online aankopen via een desktop gedaald, van 34% naar 31%. Het populairste device blijft de laptop, aangezien ongeveer de helft van de online kopers daarop een online aankoop heeft gedaan.