AnalyseInfrastructuur

ACM stopt misleiding van doorschakeldiensten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat aanbieders van doorschakeldiensten handvatten bieden om misleiding van consumenten te voorkomen. Dat doet de ACM naar aanleiding van signalen van consumenten die via een doorschakeldienst gebeld bleken te hebben, terwijl ze dachten rechtstreeks contact te hebben met de instantie die ze wilden bereiken.

In de ‘Leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten’ brengt de ACM de regels met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken bij doorschakeldiensten onder de aandacht van de sector. Voor het bellen met een doorschakeldienst wordt meestal een tarief per minuut gerekend. De consument betaalt dit tarief gedurende het hele gesprek, ook nadat hij is doorverbonden met de gewenste instantie. Aanbieders van een doorschakeldienst moeten vooraf duidelijk maken dat het om een doorschakeldienst gaat en wat het tarief van deze dienst is.

De ACM wil voorkomen dat aanbieders van doorschakeldiensten consumenten misleiden. Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: ‘Doorschakeldiensten hebben onze aandacht. Dat betekent dat we ze corrigeren als ze zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld als ze onvoldoende duidelijk maken wat voor dienst ze aanbieden. We willen ook graag voorkomen dat er verder dingen misgaan. Daarom lichten we de regels die gelden toe aan de sector.’

Aanbieders blijven zelf verantwoordelijk

Met de leidraad brengt de ACM de regels met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken bij doorschakeldiensten onder de aandacht van de sector zodat consumenten worden beschermd en er een gelijk speelveld voor alle aanbieders is. De leidraad biedt ook extra uitleg en handvatten voor hoe aanbieders van doorschakeldiensten misleiding van consumenten kunnen voorkomen. Aanbieders blijven er zelfverantwoordelijk voor dat voldaan wordt aan alle wettelijke normen. Als aanbieders van doorschakeldiensten niet voldoen aan de regels hierover, kan de ACM handhavend optreden. De ACM kan een boete of een last onder dwangsom opleggen. Ook kan de ACM de toekenning van een telefoonnummer intrekken, of bij de aanvraag van een nieuw nummer weigeren een nummer toe te kennen.