AppleReparatie

Apple verliest geld met reparaties

In Amerika is het Huis van Afgevaardigden (ook wel het Congres genoemd en vergelijkbaar met onze tweede kamer) startte een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van Apple. Een gerechtelijk commissie van het Huis stelde schriftelijke vragen aan Apple. Hun antwoorden zijn eind vorige week openbaar gemaakt en geven ons inzicht in hoe Apple denkt over het repareren van iPhones door derden.

Onder de auspiciën van Apple uitgevoerde reparaties van iPhones zijn over het algemeen duur. De commissie wilde dan ook weten hoeveel geld Apple nu eigenlijk verdiend aan reparaties. Apple antwoordde kort en bondig. Sinds 2009 zijn de gemaakte kosten voor het (laten) uitvoeren van reparaties hoger dan de inkomsten die voortkomen uit reparaties. Kortom Apple geeft aan geld te verliezen op hun service. En dit ondanks de hoge prijzen.

Zoals bekend levert Apple geen onderdelen aan derden. Alleen een selecte groep door Apple geautoriseerde partijen mogen in opdracht van Apple reparatie uitvoeren. Alles onder strikte voorwaarden. Zo moeten techneuten, die Apple toestellen repareren, eerst trainingen van Apple volgen. Pas daarna maakt Apple het mogelijk om onderdelen te bestellen. Oude onderdelen moeten vaak weer worden ingeleverd. In ons land zijn een aantal door Apple gelicenseerde reparatiebedrijven waaronder bijvoorbeeld Microfix en CARD services. Netwerken laten hun toestellen repareren bij Dynafix in Nuth. Alle andere bedrijven die zeggen met originele onderdelen te repareren kunnen deze claim niet waarmaken.

“Mogen Apple Authorized Services Providers (AASP) alles repareren?”, was een van de vragen van de commissie. Het antwoord van Apple was kort. “Nee. Zij kunnen en mogen alleen de schermen, accu, speakers en camera van iPhone repareren”. Of liever gezegd vervangen. Dit geldt volgens Apple niet alleen voor de AASPs maar ook voor hun eigen Apple stores.

Op de vraag maar Apple andere partijen niet toelaat om Apple-producten te repareren is het antwoord al even kort: “Our goal is to achieve a safe and reliable repair for customers”, aldus Apple. En dat kan alleen bij Apple zelf of AASPs. Wel geeft Apple aan het aantal AASPs te gaan uitbreiden en onder strikte voorwaarden ook reparaties door andere partijen te gaan toestaan.