DuurzaamheidNetwerken

Telenor verlangt dat leveranciers wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen aannemen om hun activiteiten te verduurzamen

Als onderdeel van hun inzet om de CO2-uitstoot te verminderen, voelt de operator Telenor,  zich ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van hun leveranciers. Telenor is nu in contact met hun leveranciers en eist dat zij wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen aannemen voor hun activiteiten. Telenor is een internationale telecommunicatie- en digitale dienstverlener met een sterke aanwezigheid in Scandinavië, Azië en Oost-Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1855 en heeft zijn hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen. Telenor is genoteerd aan de beurzen van Oslo en New York.

Een belangrijke rol in deze inspanning wordt gespeeld door Telenor Procurement Company (TPC), dat wereldwijd verantwoordelijk is voor alle inkoop voor de Telenor-bedrijven. We spraken met CEO Thomas Skjelbred over hoe zij hierin het voortouw nemen.

Telenor neemt momenteel verschillende maatregelen om de uitstoot die verband houdt met hun bedrijfsactiviteiten te verminderen. Welke van deze maatregelen heeft de grootste potentiële impact?

Thomas: We hebben twee belangrijke prioriteiten. We nemen verantwoordelijkheid voor onze zogenaamde scope 1- en 2-uitstoot, die we grotendeels zelf kunnen beheersen. Scope 1-uitstoot bestaat uit directe emissies van eigendommen of gecontroleerde bronnen, en scope 2-uitstoot zijn indirecte emissies die ontstaan bij de opwekking van ingekochte energie. Onze voornaamste inspanning is gericht op het verkrijgen van duurzame elektriciteit. Bij Telenor geven we de voorkeur aan het afsluiten van Power Purchase Agreements, die de ontwikkeling van nieuwe zonne- en windmolenparken stimuleren. Echter, onze grootste CO2-voetafdruk ligt in de uitstoot die ontstaat in onze toeleveringsketens, dat wil zeggen de emissies die worden gegenereerd door de productie van alle goederen en diensten die we kopen. Dit worden Scope 3-uitstoot genoemd. Daarom kunnen we de grootste impact hebben door onze Scope 3-uitstoot te verminderen. Maar we kunnen onze leveranciers niet zomaar vragen om ons probleem op te lossen zonder te laten zien dat we zelf concrete stappen nemen om onze eigen uitstoot aan te pakken.

En hoe bewijzen jullie aan de wereld dat daadwerkelijk deze emissiereducties worden gerealiseseerd?

Thomas: Door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te stellen. Doelstellingen worden als ‘wetenschappelijk onderbouwd’ beschouwd als ze in lijn zijn met wat de nieuwste klimaatwetenschap als noodzakelijk beschouwt om de doelen van het Akkoord van Parijs te halen – wat betekent dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau – en inspanningen om de drempel op 1,5°C te houden. Om dit te bereiken, moeten de broeikasgasemissies van een bedrijf doorgaans tegen