Duurzaamheid

ING: Sterke groei verwacht in duurzame initiatieven bedrijfsleven maar focus is verkeerd  

Nederlandse bedrijven zetten in hoog tempo stappen richting verduurzaming, waarbij tweederde van hen verwacht dat de eigen inspanningen dit jaar aanzienlijk zullen versnellen ten opzichte van 2022. Deze positieve ontwikkeling wordt voornamelijk gedreven door de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven en de groeiende eisen van zowel de overheid als grote afnemers. Bovendien worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met uitgebreide duurzaamheidseisen vanuit hun productieketen, wat resulteert in ingrijpende aanpassingen in hun bedrijfsvoering. De recente energiecrisis heeft tevens gezorgd voor een aanzienlijke uitbreiding en versnelling van verduurzamingsinspanningen.

Uit het jaarlijkse verduurzamingsonderzoek van ING onder honderden bedrijven blijkt dat maar liefst 70% van de Nederlandse bedrijven van het gas af wil. Bijna de helft van deze bedrijven streeft ernaar dit doel te bereiken vóór eind 2024. Daarnaast heeft 49% van de ondernemingen het ambitieuze plan om elektrisch rijden verplicht te stellen vóór het einde van 2024.

Laurens de Vos, Directeur Business Banking bij ING in Nederland, benadrukt het cruciale belang van verduurzaming voor bedrijven en wijst op de groeiende druk van de overheid, andere bedrijven in de keten en financiële instellingen. Deze combinatie van factoren creëert een vliegwieleffect dat leidt tot een bredere acceptatie en versnelling van verduurzamingsinspanningen. Bovendien wordt duurzaamheid steeds belangrijker in het aantrekken van personeel, vooral in de huidige krappe arbeidsmarkt, waar werknemers duurzaamheid als een verwachting beschouwen.

Wanneer bedrijven duurzame acties ondernemen, richten zij zich voornamelijk op traditionele aspecten zoals afvalscheiding en -reductie (beide 48%) en energiebesparing (54%). Ongeveer 30% van de ondervraagden noemt recycling, plasticbesparing en CO2-reductie als belangrijke initiatieven. Opvallend is dat het elektrificeren van het wagenpark momenteel nog in het middenveld staat met 19% van de bedrijven die dit als focus hebben. Echter, maar liefst 49% van de bedrijven heeft de intentie om vóór eind 2024 elektrisch rijden verplicht te stellen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 70% van de bedrijven op zoek is naar duurzame energiebronnen en 45% van hen dit doel al voor eind 2024 wil bereiken.

En juist in het nemen van deze duurzame actie zit nog een hiaat. 36% geeft aan dat gebruikte apparatuur wordt ingezameld om vervolgens gerecycled te worden. Het is veel duurzamer om de levensduur van elektronica te verlengen door reparatie en hergebruik. Helaas komt het kopen en inzetten van gebruikte producten, zoals computers, tablets, routers en smartphones, niet ineens in het overzicht van genomen duurzame acties voor. En kopen van refurbished is eenvoudig, scheelt in prijs en levert onmiddellijk een duurzame besparing op. Duidelijk een gemiste kans.