Duurzaamheid

Bezorgdheid over milieugevolgen online aankopen neemt af onder Nederlandse consumenten

Uit een jaarlijks onderzoek van Descartes blijkt dat steeds minder Nederlanders zich zorgen maken over de milieugevolgen van hun online aankopen. Dit opmerkelijke resultaat toont aan dat minder dan de helft van de ondervraagden in Nederland bezorgd is over de milieu-impact van hun bestellingen. Vergeleken met 2201 is dit zelfs een daling van 12%, toen nog 61% van de consumenten zich zorgen maakte over de duurzaamheid van hun bezorging. Nederland blijkt hiermee verreweg het laagst te scoren van alle onderzochte landen.

Hoewel Descartes geen redenen heeft gegeven voor dit veranderde sentiment bij consumenten, is het van belang dat de oorzaak wordt achterhaald om gepaste actie te kunnen ondernemen. Het is spijtig dat er geen inzicht wordt gegeven in de factoren die hebben bijgedragen aan deze verandering.

Wat wel duidelijk naar voren komt uit het onderzoek, is dat leeftijd een belangrijke rol speelt in de bewustwording van de milieueffecten van online aankopen. Vooral jongeren lijken zich meer bewust te zijn van de impact op het milieu die hun bestellingen met zich meebrengen.

Het verminderde niveau van bezorgdheid onder Nederlandse consumenten roept vragen op over de veranderingen in mentaliteit en het bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid. Het is nu aan zowel de consumenten als de betrokken partijen om deze kwestie serieus te nemen en te streven naar een meer milieuvriendelijke aanpak van online winkelen.