Refurbished

Kies groen, kies refurbished ook bij tenders

Als allereerste tenderbureau van Nederland zet Corus Advies in op 100% impact. Met iedere inschrijving die zij doet, brengt het Groningse bureau ons een stap dichterbij de Sustainable Development Goals (SDG’s). “We kunnen niet anders”, vertelt oprichter René Meertens. “De overheid zelf is niet in beweging te krijgen. Dan is de markt aan zet.”

Recent onderzoek van Natuur & Milieu bevestigt de claim van Meertens. “Hoeveel aandacht de overheid ook vraagt voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen, in aanbestedingen is daar weinig van te merken. Zo voldoet maar 8% van de gemeenten aan de landelijke duurzaamheidscriteria voor hun eigen vervoersmiddelen en blijft de overheid kiezen voor ondernemers die het snelst en goedkoopst kunnen leveren.” Dit terwijl toch vaak refurbished en of gebruikte producten, zoals bijvoorbeeld iPhones, een goed alternatief zijn.

Een absurde en achterhaalde gedachte, vindt de ondernemer Meertens. En volledig in strijd met bijvoorbeeld de ambitie om over elf jaar enkel nog schone energie te gebruiken: “Duurzaamheid zou de norm moeten zijn. Maar door een gebrek aan kennis en capaciteit lukt het gemeenten maar niet om die ambities concreet te maken in hun aanbestedingen.” Daarom ziet Meertens een voortrekkersrol voor de markt, en maakte hij de radicale keuze om impact voorop te zetten in elke inschrijving.

An offer you can’t refuse

Corus Advies helpt organisaties om een plan in te dienen dat winst betekent op zakelijk, maatschappelijk én duurzaam gebied. “Dat plan moet zó goed zijn dat overheden niet anders kunnen dan de opdracht te gunnen”, zegt Meertens “De praktijk wijst uit dat dit kan. Van vluchtelingenorganisaties tot kledingfabrikanten en ICT-bedrijven; met een goed plan winnen ze opdrachten met een verantwoorde missie.”