Refurbished

Actie om het recyclen van oude apparaten te vergroten

Als niet iedereen in Nederland een grote extra inspanning levert om meer afgedankte elektrische en elektronische apparaten (e-waste) in te zamelen, is een nieuw maatschappelijk probleem in de maak. Dat stelt Heel Holland Recyclet, een gezamenlijk initiatief van de partijen die in Nederland betrokken zijn bij e-waste inzameling en recycling. Zij voeren in oktober campagne om de inzameling van elektrische apparaten en verlichting een boost te geven.

Door de huidige economische hoogconjunctuur komen er niet alleen meer en meer nieuwe typen apparaten op de markt, bestaande apparaten worden sneller dan voorheen vervangen. Oude af te danken apparaten zwerven door de Nederlandse huishoudens, opgeborgen in laden en kasten, op zolders, in schuren en kelders. Het blijkt dat een gemiddeld Nederlands gezin rond de 100 apparaten in huis heeft waarvan een deel niet meer in gebruik is. Hieronder ook veel telefoons. Dit terwijl een afgedankte smartphone nog veel geld oplevert.

Het grote probleem met de e-waste berg is dat deze niet zichtbaar is, zoals de ‘plastic soep’ dat wel is, aldus Heel Holland Recyclet. Ook wordt nog steeds een aanzienlijk deel van de afgedankte apparatuur en verlichting gewoonweg bij het straatvuil gezet of in de grijze vuilcontainer gegooid, wat het risico op zwerfafval vergroot.

Er is in principe een uitstekend functionerend inzamelsysteem voor e-waste, echter de pijplijn wordt aan de voorkant nog onvoldoende gevuld door de consument die apparaten vervangt.

De absolute hoeveelheid gemeten en ingezamelde hoeveelheid Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) is in 2018 weliswaar met meer dan 8% toegenomen (14.000 ton ten opzichte van 2017), maar houdt de hoeveelheid nieuw in de handel gebrachte elektrische en elektronische apparaten (EEA) niet bij. Deze kent een grotere toename, namelijk 10%, ofwel meer dan 35.000 ton. Vorig jaar was het recycle-percentage 49% terwijl dit eigenlijk 65% moet zijn.

Op 14 oktober gaat de Nationale Recycle Week van start. Gedurende deze week vragen verschillende partijen betrokken bij e-waste inzameling en recycling in Nederland extra aandacht voor de problematiek, elk vanuit de eigen specifieke rol.

Bron: Emerce