InfrastructuurMarkt

Vodafone begint 5G-uitrol nog dit jaar in Eindhoven

In Eindhoven kunnen bewoners, studenten, startups en ondernemingen in de tweede helft van 2019 ‘echt 5G’ gaan inzetten om de stad beter te maken op een aantal testlocaties. Dat wil zeggen: mét gebruik van de 3,5 Gigahertz frequentie die nodig is voor een volwaardige mobiele 5G-beleving in Nederland. Focus zal liggen op nieuwe toepassingen die door 5G mogelijk worden. Ook de nieuwste toestellen op 3,5GHz zijn hier dan te testen. Gemeente Eindhoven, telecombedrijf VodafoneZiggo en netwerkpartner Ericsson hebben dit vastgelegd in een intentieverklaring. Eerder werd al bekend dat T-Mobile eind 2019 in Den Haag begint met een pilot-uitrol van 5G.

VodafoneZiggo vervolgt: “Centrale vraag van de samenwerking is: hoe kun je maatschappelijke uitdagingen in steden – zoals stijgende zorgbehoeftes of verkeersproblemen – oplossen met behulp van nieuwe technologieën? Ook andere aspecten, zoals vragen over mogelijke gevolgen voor de gezondheid en ruimtelijke inpassing, krijgen hierbij aandacht. Het mobiele 5G netwerk van de toekomst is de opvolger van het huidige 4G netwerk en omvat een combinatie van innovaties die hiervoor kunnen worden gebruikt.”

Belangrijke aspecten van 5G voor consumenten en bedrijfsleven zijn: nog hogere snelheid, meer netwerkcapaciteit, ultrakorte responstijden (‘low latency’) en de mogelijkheid om nog meer verschillende apparaten tegelijk aan te sluiten (‘internet of things’). Betrokken partijen gaan een maatschappelijk commitment aan en richten zich op het opzetten van 5G-testfaciliteiten op een aantal locaties in Eindhoven. Hiertoe heeft het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat tijdelijke frequentieruimte toegewezen.

Eindhoven voorop in maatschappelijk 5G-commitment
“Als hightech-stad Eindhoven zijn we ervan overtuigd dat 5G-technologie een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving,” verklaart Stijn Steenbakkers, wethouder Economie, Brainport, Onderwijs en Innovatie van de gemeente Eindhoven. “Daarom hebben wij in de Brainport Nationale Actieagenda met het Rijk een ambitie uitgesproken voor een regio-brede 5G pilot. Wij zijn blij dat er zo veel enthousiasme van de partijen komt voor de maatschappelijke innovaties. Maar voor ons als gemeente staat het welzijn van onze inwoners altijd voorop. Wij vragen daarom aan partijen om via onafhankelijk onderzoek, transparante metingen en voorlichting aan de omwonenden aandacht te geven aan vragen en zorgen over mogelijke gezondheids- of ruimtelijke effecten. De partijen hebben afgesproken dat deze verantwoordelijkheden in elk projectplan worden vastgelegd.”

VodafoneZiggo stelt 5G testlicentie beschikbaar
VodafoneZiggo is blij met Eindhoven als nieuwe testlocatie voor “echt 5G”. CEO Jeroen Hoencamp: “Wij werken hard aan het netwerk van de toekomst, zowel vast als mobiel. Daarom doen we – samen met andere partijen en ondernemers – al pilots in 5Groningen waar we met simulaties nieuwe technieken zoals netwerk-slicing en edge computing uitwerken. Tot nu toe hadden wij geen mogelijkheden om dat met gebruik van de 3,5GHz frequentie te testen. Daarom zijn we opgetogen dat we “onder de rivieren” binnenkort echt 5G kunnen beproeven met de 3,5GHz-testlicentie in Eindhoven. Het mooie is dat we zo ervaring opdoen in de praktijk en met de pilots betekenis creëren voor mensen en maatschappij. Het is de wens van alle betrokken partijen om de veiligheid van medewerkers, klanten en hun omgeving te blijven garanderen.”

Ericsson brengt internationale 5G-ervaring in
Netwerkpartner Ericsson is ook zeer ingenomen met de aanstaande uitrol van de 5G-testlocaties in Eindhoven. General manager John Zijlmans van Ericsson stelt: “Niet alleen vanwege de 5G- technologie-uitrol en optimalisatiediensten die wij met VodafoneZiggo mogen leveren en beproeven, maar vooral vanwege de unieke samenwerking, het innovatieve karakter en toepassing in de Nederlandse situatie. Dat we als Ericsson al internationale ervaring hebben met het bouwen van 5G-netwerken, zal zeker van pas komen om tot specifieke oplossingen te komen. Daarom zijn we trots op onze bijdrage aan deze sprong voorwaarts met inzet van onze kennis en allernieuwste technologie.”