Netwerken

Opmerkelijk: na uitspraak kort geding over verhogen tarieven zijn zowel VodafoneZiggo en T-Mobile blij

Twee netwerken stonden vandaag recht tegenover elkaar in de rechtbank. VodafoneZiggo spande een kort geding aan tegen T-Mobile over een in hun ogen misleidende radiocampagne. De rechter heeft meteen een uitspraak gedaan. En T-Mobile mag van de rechter alleen de radiocommercials niet meer uitzenden. Grappig genoeg zijn zowel T-Mobile als VodafoneZiggo blij met de uitspraak.

Reactie T-Mobile op de uitspraak:

T-Mobile is blij met de uitspraak van de rechter in kort geding dat VodafoneZiggo had aangespannen. T-Mobile mag van de rechter alleen de radiocommercials niet meer uitzenden.

We mogen Nederland wel attent blijven maken op de jaarlijkse algemene prijsverhogingen van KPN en VodafoneZiggo. Zij verhogen namelijk al 4 jaar achter elkaar de prijzen voor vast internet. In de afgelopen jaren een totale prijsstijging van maar liefst 28% voor bestaande klanten! Waar wij alleen een vooraf afgesproken inflatiecorrectie toepassen, verhogen zij elk jaar de prijzen fors. Daar is nu geen ontkennen meer aan. Voor hun klanten was het al meteen duidelijk. In de afgelopen vier weken stapten velen van hen al over naar T-Mobile Thuis. Zij zijn bij ons van harte welkom. En ze zijn er zeker van dat T-Mobile de prijzen, met uitzondering van de inflatiecorrectie, voor T-Mobile Thuis abonnementen in ieder geval tot 3 jaar na de fusie voor bestaande klanten niet zomaar zal verhogen.

Reactie VodafoneZiggo op de uitspraak:

VodafoneZiggo is verheugd dat de rechter de misleidende radiocampagne van T-Mobile verbiedt.

De exacte overwegingen van de rechter worden op een later moment bekendgemaakt, maar vast staat dat deze radiocampagne verboden is. VodafoneZiggo is op zich geen tegenstander van vergelijkende reclame, zolang het maar eerlijk is en de klant goed geïnformeerd wordt. Deze uitspraak volgt op het kort geding dat VodafoneZiggo had aangespannen tegen T-Mobile vanwege een misleidende reclamecampagne. T-Mobile suggereerde in haar campagne ‘Beterstapjeoverweken’, dat zij geen prijsverhoging doorvoeren. Terwijl er in januari wel degelijk een prijsverhoging is gedaan door T-Mobile op basis van de inflatiecorrectie (verhoging tot 1,15 euro per maand). VodafoneZiggo heeft T-Mobile benaderd en gevraagd de campagne stop te zetten of te wijzigen. T-Mobile is daar niet op ingegaan. VodafoneZiggo heeft daarna de zaak voorgelegd aan de voorzieningenrechter.