Netwerken

KPN reageert op brief ondernemingsraad XS4ALL

De directie van KPN en XS4ALL hebben begin augustus een brief ontvangen waarin de Ondernemingsraad van XS4ALL bij het bestuur van XS4ALL aandringt op het nemen van een aantal maatregelen om het voortbestaan van XS4ALL te garanderen. De Ondernemingsraad beroept zich hierbij op het enquêterecht. KPN/XS4ALL gaat deze brief zorgvuldig bestuderen en de eventuele implicaties ervan in kaart brengen.

Het management van KPN en XS4All betreuren de stap van de Ondernemingsraad van XS4ALL en zullen zich volledig inzetten om dit samen op te lossen. Vanaf de aankondiging van de één-merkstrategie in januari hebben zij zich ingezet voor een zorgvuldig proces in het belang van de medewerkers en klanten van XS4ALL.

Zoals eerder aangegeven, hebben management van KPN en XS4ALL na uitgebreid onderzoek het voornemen XS4ALL te integreren in KPN omdat dit het beste toekomstperspectief biedt, zowel voor de klanten als de medewerkers van XS4ALL, en ook qua marktpositie. Het is een solide plan dat commercieel, strategisch en financieel de meeste waarde toevoegt.

XS4ALL-medewerkers staan klaar voor hun klanten, en deze ontwikkeling zal niets veranderen aan de dienstverlening en de kwaliteit. De directie van KPN en XS4ALL zullen binnen de gestelde termijn reageren naar de Ondernemingsraad van XS4ALL.