Netwerken

KPN niet van plan koers te wijzigen: XS4ALL stopt

De strijd om het voorbestaan van XS4ALL gaat door. Afgelopen zaterdag 7 september hebben het management van KPN en XS4ALL een reactie gestuurd op de bezwarenbrief van de ondernemingsraad van XS4ALL van 1 augustus jongstleden. In deze brief werpt de OR bezwaren op tegen het beleid van KPN en XS4ALL op de gang van zaken bij XS4ALL. Ook kondigt de OR een mogelijke enquêteprocedure aan. Eerder gaven het management van KPN en XS4ALL aan deze stap van de OR te betreuren.

Het management neemt in zijn reactie afstand van de brief, omdat het de bezwaren ongegrond vindt en de brief niet in het belang is van KPN, XS4ALL, medewerkers en klanten. Het management heeft de bezwarenbrief grondig bestudeerd en gaat met een uitvoerige argumentatie in op de bezwaren.

In de afgelopen 21 jaar heeft XS4ALL als onderdeel van KPN een onderscheidende positie in de telecommarkt en binnen de KPN-groep in kunnen nemen. XS4ALL kreeg ruimte voor eigen innovaties en initiatieven en tegelijkertijd kon het bedrijf gebruik maken van de schaalvoordelen van KPN, onder andere centrale inkoop, financiële administratie, onderzoek en het TV-product. KPN heeft daarbij steeds gehandeld conform de afspraken die met XS4ALL zijn gemaakt. KPN is het dan ook niet eens met de mening van de OR dat XS4ALL is verwaarloosd of gemarginaliseerd. Het beleid is er altijd op gericht geweest bij te dragen aan het succes van zowel XS4ALL als KPN.

Ook is het medezeggenschaps- en besluitvormingstraject ten aanzien van de voorgenomen integratie van XS4ALL in KPN uitvoerig en zeer zorgvuldig. Van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen is geen sprake, laat staan van wanbeleid. Het management van KPN en XS4ALL zullen zich volledig blijven inzetten om dit samen met de OR op te lossen.

De nieuwe CEO van KPN, Leroy, heeft al aangegeven dat zij achter de ingeslagen koers van KPN staat. De OR vindt daar dus zeker geen luisterend oor.