MerkenNetwerken

Alles over de 5G-veiling op een rij

De veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie, de zogeheten Multibandveiling, gaat vandaag maandag 29 juni officieel van start. Agentschap Telecom, dat de digitale veiling organiseert, heeft de afgelopen periode de aanvragen beoordeeld en de aanvragers laten weten of ze wel óf niet zijn toegelaten tot de veiling. Ter voorbereiding op de veiling worden de deelnemers optimaal gefaciliteerd als het gaat om kennis van en ervaring met de digitale veilingmethodiek. Zo heeft Agentschap Telecom begin juni een proefveiling voor hen georganiseerd.

700MHz, 1400 MHz en 2100MHz

Nederlandse bedrijven en consumenten hebben een grote behoefte aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie. Met de veiling van de daarvoor benodigde frequenties, specifiek 700 MHz- 1400 MHz en 2100 MHz, wordt ruimte beschikbaar gemaakt om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen. Tegelijkertijd wordt hiermee een solide basis gelegd voor toekomstige digitale innovaties in bijvoorbeeld de industrie, zorg en landbouw. In de volksmond wordt deze veiling ook wel de 5G-veiling genoemd. In werkelijkheid is slechts een deel van de te veilen frequentieruimte, namelijk de 700 MHz, internationaal aangewezen als band voor 5G. Alle frequentiebanden worden technologieneutraal uitgegeven. De vergunninghouder kan daarmee zelf bepalen hoe hij ze in de toekomst inzet, bijvoorbeeld voor 3G, 4G of 5G.

Nieuwe dekkings- en snelheidseis

Aan de 700 MHz-vergunningen wordt een dekkings- en snelheidseis verbonden. Deze eis geldt op het moment dat een vergunninghouder 2 700 MHz-vergunningen heeft én 800- of 900 MHz vergunningen heeft. Dit betekent dat twee jaar na de vergunningverlening in iedere gemeente buitenshuis een dekking van 98% moet zijn gerealiseerd. Met de snelheidseis moeten de vergunninghouders ervoor zorgen dat consumenten buitenshuis in 2022 binnen de gebieden van de dekkingseis gemiddelde snelheden van bijna 140 Mbps kunnen ervaren, en in 2026 van bijna 180 Mbps. Hierdoor wordt het mogelijk om supersnel te browsen en audio en (standaard kwaliteit) video te streamen. Binnen de Europese Unie behoort dit tot één van de meest ambitieuze snelheidseisen. 

Toekomstbestendig

De veiling verloopt volledig elektronisch. De deelnemers aan de veiling en de veilingmeester zitten dus fysiek niet bij elkaar. Biedingen worden online gedaan vanaf een zelfgekozen locatie. Door biedrondes verdeeld over twee fasen, verkrijgen deelnemers vergunningen voor specifieke plekken in de drie verschillende frequentiebanden. Om voldoende concurrentie in de markt te houden, mogen de deelnemers over maximaal 40% van het totaal aan beschikbare frequenties beschikken. Dat is inclusief de eventuele frequentieruimte die deelnemers nu al bezitten. Hierdoor is Nederland ook in de toekomst verzekerd van voldoende kwaliteit en redelijke prijzen als het gaat om snelle en betrouwbare mobiele communicatie. Daarnaast moet de veiling ook minimaal € 900 miljoen opbrengen. Pas dan hamert de veilingmeester af.