InfrastructuurMarkt

Nederland blijft achter met glasvezel

8 jaar geleden was 12% van alle vaste internetaansluitingen in de 36 landen van de OECD, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, glasvezel. Op dit moment is dat percentage gestegen naar 25%. Een mooie ontwikkeling. In deze periode is de uitrol van glasvezel met ruim 70% groei het hardst gegaan. Nederland zit met 16,71% in de middenmoot.

Glasvezel gaat een belangrijke rol spelen bij een succesvolle en snelle implementatie van 5G. Immers alle 5G-zendmasten – en dat zullen er heel veel worden – moeten via glasvezel verbonden worden met de centrales. Wij hebben dus nog wel een lange weg te gaan.