MarktMerken

Lichte daling wereldwijde markt mobiele telefoons verwacht

De onderzoekers van Gartner verwachten dat er dit jaar wereldwijd ruim 1,8 miljard mobiele telefoons worden verkocht. De markt van smartphones en feature phones daalt hiermee met bijna 0,5% in vergelijking tot 2018. Gartner denkt dat er een forse groei in 2020 is en dat de markt daarna flink daalt in 2021. De belangrijkste reden hiervoor is dat gebruikers veel langer met een telefoon doen. Van gemiddelde ruim onder de 2 jaar naar nu volgens Gartner 26 maanden.

Bovendien denken de onderzoekers dat in 2023 ruim 5% van alle verkochte telefoons opvouwbaar is. En deze 30 miljoen stuks is fors meer dan andere analisten voorspellen. Wij denken dat er voor de huidige generatie opvouwbare telefoons geen toekomst is. Wellicht als de toestellen dunner en echt flexibel worden, dat het aantal dat Gartner voorspelt gehaald kan worden.