InfrastructuurMarktNetwerken

KPN kiest toch (ook) voor Huawei bij uitrol 5G

Volgens KPN is Nederland koploper in de wereld op het gebied van connectiviteit, met toonaangevende vaste en mobiele netwerken. En het bedrijf heeft gelijk. Uit de jaarlijkse P3-benchmark blijkt dat Nederland inderdaad tot de absolute wereldtop behoort. KPN wil deze leidende positie verder uitbouwen, ook in het belang van zijn klanten en de Nederlandse samenleving als geheel. Daarom bouwt KPN aan de digitale snelweg van Nederland, breidt het glasvezel uit naar nog eens meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens en wordt het mobiele netwerk voorbereid op 5G.

KPN bekijkt momenteel voor alle delen van zijn vaste en mobiele netwerk met welke leveranciers het zijn netwerkambities het beste kan realiseren. In dit kader hanteert KPN een multi-vendor beleid met meerdere leveranciers. In het vaste domein heeft KPN bijvoorbeeld onlangs aangekondigd dat het samen gaat werken met netwerkleverancier Nokia.

Voor de modernisering van zijn netwerken houdt KPN rekening met de veranderende inzichten ten aanzien van de bescherming van vitale infrastructuur en de mogelijke invloed hiervan op het toekomstige Nederlandse beleid. In deze context heeft KPN besloten het security-beleid voor vaste en mobiele netwerkleveranciers verder aan te scherpen.

Wat betreft de modernisering van het mobiele netwerk naar 5G, gaat KPN zowel het mobiele core-netwerk, dat vanuit security-oogpunt gevoeliger is, als het mobiele radio- en antennenetwerk vernieuwen.

Voor het mobiele radio- en antenne-netwerk heeft KPN een voorlopige overeenkomst getekend met Huawei om de voorbereidende werkzaamheden voor de modernisering te starten. Huawei is een wereldleider op het gebied van radio- en antennetechnologie. Deze voorlopige overeenkomst kan worden aangepast dan wel teruggedraaid om het in lijn te brengen met toekomstig Nederlands overheidsbeleid.

Overeenkomstig met zijn multi-vendor beleid zal KPN een westerse leverancier, zoals bijvoorbeeld Nokia en Ericsson, selecteren voor de bouw van het nieuwe mobiele core-netwerk voor 5G.

Deze gecombineerde aanpak stelt KPN in staat om uitvoering te geven aan de behoefte aan een snelle modernisering van de mobiele netwerken naar 5G, waarbij ook rekening wordt gehouden met de veranderende inzichten ten aanzien van de bescherming van vitale infrastructuur. KPN is continu in gesprek over dit onderwerp met relevante stakeholders, waaronder de overheid.