Infrastructuur

Stop5GNL na verloren kort geding in hoger beroep

Op 17 juni is het hoger beroep van de stichting Stop5GNL tegen de uitspraak van 25 mei in kort geding officieel ingediend. De voorzieningenrechter heeft volgens de strijders tegen de uitrol van 5G hun eisen onterecht afgewezen en een onjuist toetsingskader toegepast. De uitrol van 5G is volgens de stichting absoluut onverantwoord vanwege de te grote gezondheidsrisico’s.

De stichting: “De voorzieningenrechter heeft zich in haar oordeel eenzijdig gebaseerd op instituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM, die oogkleppen op hebben en zich uitsluitend baseren op inadequate richtlijnen van de ICNIRP, een private organisatie, met nauwe en bewezen banden met de telecom-industrie. De rechter oordeelt onterecht dat er geen onredelijke risico’s zijn bij de uitrol van 5G zolang ze zich aan deze richtlijnen houden.”

Toepassing voorzorgsbeginsel

Volgens Stop5GNL zijn er wel degelijk gezondheidsrisico’s te verwachten, ook al houdt de overheid zich aan de richtlijnen. Stop5GNL heeft in kort geding een groot aantal onderzoeken afkomstig van, volgens hen, gerenommeerde instituten ingebracht, die gezondheidsschade aantonen. Stop5GNL: “Er is dus een grote wetenschappelijke onzekerheid, wat onmiskenbaar vraagt om toepassing van het voorzorgsbeginsel, waar de rechter in de uitspraak duidelijk een verkeerde uitleg aan geeft. Het is opmerkelijk dat onderzoeken van de onafhankelijke wetenschappers en kritieken van instituten – genoemd in de dagvaarding en pleitnota – buiten beschouwing worden gelaten door de rechter.”