InfrastructuurNetwerken

Primeur: Proximus en Orange richten joint venture op en gaan netwerk delen in België

Dominique Leroy, CEO van Proximus, en Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, hebben vandaag een ‘term sheet’ ondertekend om tegen het einde van het jaar tot een overeenkomst te komen voor het delen van mobiele toegangsnetwerken. Een dergelijke overeenkomst moet volgens de bedrijven ‘beide ondernemingen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag van klanten naar mobiele netwerkkwaliteit en een betere ‘deep indoor’ dekking. Ze zal ook een snellere en bredere uitrol van 5G in België mogelijk maken. Het doel is om eindgebruikers, bedrijven en de maatschappij in het algemeen relevante voordelen te bieden, terwijl een gezonde en effectieve concurrentieomgeving in stand wordt gehouden’. Het vroegere staatsbedrijf Proximus, dat voor 2015 nog gewoon Belgacom heette, had in 2017 een omzet van € 5,8 miljard. De Belgische staat is met 53,5% nog steeds de grootste aandeelhouder. Een van de andere grotere aandeelhouder is Vodafone. Orange is met een omzet in 2017 van € 1,3 miljard een stuk kleiner.

Wat zeggen beide partijen verder over de samenwerking?

Delen van mobiele toegangsnetwerken: betere netwerken en hogere kwaliteit van de dienstverlening met behoud van sterke differentiëring

Tal van operatoren wereldwijd en in Europa kiezen voor het delen van toegangsnetwerken. Door onderdelen van de infrastructuur van het mobiele toegangsnetwerk te delen, kunnen operatoren de efficiëntie van hun netwerkactiviteiten verhogen en duurzame investeringen in nieuwe netwerktechnologieën verzekeren. Het delen van de mobiele toegangsnetwerken door Proximus en Orange Belgium zal een snellere en bredere uitrol van 5G in België mogelijk maken, waarbij ook de 2G-, 3G- en 4G- technologieën betrokken zullen zijn. Het gedeelde netwerk zal de dekking verbeteren, met een geconsolideerd aantal mobiele sites dat naar verwachting ongeveer 20% hoger zal liggen in vergelijking met het huidige radiotoegangsnetwerk van elke operator afzonderlijk. Hoewel ze hun mobiele toegangsnetwerken delen, zullen beide ondernemingen de volledige controle over hun eigen spectrum behouden en hun kernnetwerken onafhankelijk van elkaar beheren om differentiëring op het vlak van service en klantenervaring te garanderen.

Voordelen voor de klanten en het milieu

De belangrijkste voordelen voor de eindgebruikers en de maatschappij zullen bestaan in het verbeteren van de algemene mobiele ervaring, dankzij een ruimer outdoorbereik, een betere ‘deep indoor’ dekking en een snellere uitrol van 5G. Het delen van netwerken levert ook belangrijke voordelen op voor het milieu aangezien er minder antennesites nodig zijn. Dit zorgt voor minder visuele hinder en voor een vermindering van het totale energieverbruik met ongeveer 20%, vergelijkbaar met het verbruik van 10.000 gezinnen in België.

Het zal beide ondernemingen ook toelaten om operationele kostenefficiënties te realiseren, zodat ze het hoofd kunnen bieden aan de toenemende investeringsbehoeften in netwerkcapaciteit, ingegeven door de blijvende exponentiële groei van data. Tegelijkertijd zal het de uitrol van 5G versnellen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Oprichting van een joint venture, maar onafhankelijke concurrenten op het vlak van diensten en prijzen

Onder voorbehoud van de definitieve overeenkomst zal het gedeelde mobiele toegangsnetwerk worden gepland, gebouwd en geëxploiteerd door een nieuwe 50/50 joint venture, in overeenstemming met wat gebruikelijk is in verschillende andere markten binnen de EU. Proximus en Orange Belgium zullen hun producten en diensten los van elkaar blijven commercialiseren en zowel op het vlak van retail, bedrijven als wholesale blijven concurreren.

Verdere stappen in de komende maanden

In de volgende maanden zullen specifieke teams van beide operatoren alle modaliteiten meer in detail vastleggen, met inbegrip van het organisatiemodel van de nieuwe joint venture, om tegen het einde van het jaar tot een definitieve overeenkomst voor het delen van netwerken te komen. De bedoeling is om de voorbereidende werken in het eerste kwartaal van 2020 aan te vatten.

Dominique Leroy, CEO van Proximus: ‘De ondertekening van de term sheet is een belangrijke stap om te komen tot een definitieve overeenkomst voor het delen van mobiele toegangsnetwerken tussen Proximus en Orange Belgium. Hierdoor zullen we voor een snellere en bredere uitrol van 5G kunnen gaan en tegelijk de capaciteit en het bereik van het mobiele netwerk voor onze klanten verbeteren en een sterke en gedifferentieerde klantenervaring behouden. Het zal ons helpen operationele kostenefficiënties te realiseren, zodat we de uitrol van toekomstige netwerken kunnen ondersteunen en digitale investeringen kunnen financieren.’

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium: ‘Het delen van mobiele toegangsnetwerken is een trend in Europa die de consument ten goede komt, omdat het efficiëntere investeringen mogelijk maakt om een antwoord te bieden op het toenemende dataverbruik. De timing van deze overeenkomst rond het delen van mobiele toegangsnetwerken is belangrijk, omdat het ons zal toelaten de uitrol van 5G te versnellen en tegelijk belangrijke milieuvoordelen zal bieden door het gecombineerde energieverbruik met 20% te verlagen.’