Infrastructuur

KPN blijft bij besluit om te stoppen met XS4ALL

XS4ALL houdt vast aan het plan XS4ALL samen te voegen met KPN. Het management van XS4ALL heeft de Ondernemingsraad (OR) en de medewerkers van XS4ALL dat vandaag meegedeeld. KPN presenteerde in januari 2019 voor het eerst de plannen voor de één merkstrategie. De beslissing om XS4ALL samen te voegen volgt uit de ontwikkelingen in de markt en de wensen van de klant en past in de concernstrategie.

“Het is een intensief traject geweest met uitvoerige inhoudelijke discussies. Daarbij was vanuit de kant van het management van XS4ALL begrip voor de emoties over het voornemen. Maar alles zorgvuldig afwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat samenvoegen in het belang is van klanten, medewerkers, XS4ALL en KPN”, aldus Jörg Kramer, algemeen directeur XS4ALL en Wouter Stammeijer, ExCo-lid en hoofd Strategie van KPN.

In lijn met strategie
KPN wil met zijn strategie de onbetwiste kwaliteitsleider van Nederland worden met de beste diensten, service en netwerken. Om dit te realiseren bouwt KPN aan de digitale snelweg van Nederland door in de komende jaren op grote schaal glasvezel uit te rollen en zijn mobiele netwerk 5G klaar te maken. KPN zal daarbij zijn dienstverlening verder digitaliseren om klanten overal en altijd de beste ervaring te bieden.

KPN is jarenlang succesvol geweest met een multibrand strategie, waarbij elk merk zijn eigen positie in de markt had met specifieke kenmerken. De ontwikkeling van de laatste jaren is dat merken steeds minder onderscheidend worden in de markt; ze lijken wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening steeds meer op elkaar.

Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste klanten alle dienstverlening onder één dak willen, of het nu om internet, TV of vaste of mobiele diensten gaat. Daarbij willen klanten naar eigen wens pakketten kunnen samenstellen, bijvoorbeeld een pakket met een basis tv-zenderpakket, veel data- en weinig belminuten en premium internet. Deze ontwikkelingen maken dat KPN als groep gekozen heeft voor het uitgangspunt de dienstverlening aan te bieden onder de vlag van het KPN merk. Met deze strategie bundelt KPN de krachten en wil het bedrijf het beste van alle merken aan zijn klanten bieden. XS4ALL heeft tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de markt, de wensen van de klant en de strategie van de KPN groep de keuze gemaakt om samen met KPN het beste van XS4ALL te combineren met het aanbod van KPN.

Door het integratiebesluit van XS4ALL, en eerder van Telfort, is KPN in staat haar organisatie aanzienlijk te vereenvoudigen. In plaats van een apart platform voor KPN, Telfort en XS4ALL kan zij naar één platform toe. Daarmee komt capaciteit vrij om sneller te innoveren en te digitaliseren en kan KPN nieuwe producten sneller naar de markt brengen. Dat is een belangrijk voordeel in de zeer concurrerende Nederlandse telecommarkt. Door daarnaast te kiezen voor het verder uitrollen van glasvezel in Nederland en te investeren in 5G, maakt KPN zich klaar voor de toekomst.

Zorgvuldig proces
Het management van XS4ALL en de Ondernemingsraad van XS4ALL doorlopen een volledig adviestraject conform de Wet op de Ondernemingsraden. Ook aan KPN zijde – de ontvangende kant – is daarvan sprake. Eerder op 10 januari 2019 gaf de centrale Ondernemingsraad van KPN een positief advies over de gekozen strategische richting van de KPN groep.

De OR van XS4ALL is door haar management in alle openheid en in het allereerste stadium betrokken bij de voorbereidingen en het gehele advies- en besluitvormingstraject. Daarbij zijn vier scenario’s zorgvuldig afgewogen op basis van vooraf gezamenlijk bepaalde criteria. Het management van XS4ALL en de OR hebben twee van deze vier scenario’s uitgebreid doorgerekend, met interne en externe experts. De vervolgens extern gevalideerde vergelijking bevestigt het integratiebesluit.

Bijzondere plek
Het staat buiten kijf dat XS4ALL in de afgelopen jaren een bijzondere plek in de ontwikkeling van het internet heeft ingenomen en een bijdrage heeft geleverd in de discussies over privacy en online veiligheid. “Het is onze bedoeling om de sterke punten van XS4ALL terug te laten komen in het aanbod van KPN. Maar dan niet voor een beperkte groep klanten, maar voor miljoenen klanten. De rol van de XS4ALL medewerkers is daarbij van het grootste belang”, aldus Kramer en Stammeijer. XS4ALL en KPN zullen klanten van XS4ALL pas over laten gaan als KPN een vergelijkbaar of betere dienstverlening kan bieden. Dat zal naar verwachting op z’n vroegst in de tweede helft van 2020 zijn.