InfrastructuurNetwerken

Gemeenten vrezen hausse aan nieuwe 5G-antennes

Veel commotie vandaag over 5G. Grote gemeenten protesteren tegen een nieuw wetsvoorstel waarin staat dat gemeenten, om de uitrol en aanleg van 5G niet te vertragen, in principe geen bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van 5G-antennes in hun gemeente. Onder andere Amsterdam, Den Haag en Rotterdam tekenen protest aan. Zij zijn het niet eens met de clausule dat er zonder meer 5G-antennes in of op publieke plekken kunnen worden geplaatst. Naast (overheids)gebouwen moet hierbij gedacht worden aan stoplichten, verkeerslichten maar ook bijvoorbeeld lichtmasten van sportparken en zelfs bushokjes.

Gemeenten zijn bang voor onderhoud, extra administratie en hun stad wordt er volgens hen door al die antennes niet veel mooier op. Immers hoe hoger de (zend)frequentie des te meer antennes nodig zijn. Volgens de Nederlandse netwerken gaat het allemaal wel meevallen. Zij willen vooral gebruik maken van de lage frequenties en schatten dat er slechts rond de 5.000 nieuwe zenders en ontvangers bij moeten komen.

Voorlopig is er in Nederland alleen nog maar sprake van een grote achterstand. In de meeste westerse landen zijn de nieuwe frequenties al verdeeld. In ons land is de datum, waarop de veiling start nog niet eens bekend. Wij dreigen zo een enorme achterstand te krijgen. Dit terwijl ons 4G-netwerk van ongekende kwaliteit is.