InfrastructuurNetwerken

Eind volgend jaar stopt KPN definitief met XS4ALL

Vandaag is bij de Ondernemingsraad van XS4ALL de adviesaanvraag voor de integratie van XS4ALL in KPN ingediend. Deze adviesaanvraag volgt op de aankondiging op 10 januari van dit jaar waarin KPN het voornemen bekendmaakte om in de loop van 2019 en 2020 de dienstverlening van de verschillende merken, waaronder XS4ALL, verder te laten gaan onder de vlag van het KPN-merk. Dit in lijn met de ambitie om alle klantengroepen in de verschillende segmenten te bedienen met het KPN-merk.

In de afgelopen maanden hebben het management van KPN en XS4ALL in samenwerking met de Ondernemingsraad in een zorgvuldig proces meerdere toekomstscenario’s voor XS4ALL onderzocht. Alles overwegend zijn het management van KPN en XS4ALL tot de conclusie gekomen dat de volledige integratie van XS4ALL in KPN het beste toekomstperspectief biedt, zowel voor de klanten en de medewerkers als qua marktpositie. Het streven is dat het integratieproces eind 2020 zal zijn voltooid.

Klanttevredenheid voorop
XS4ALL en KPN zetten samen de klanttevredenheid voorop. Bij de integratie is uitgangspunt dat klanten van XS4ALL de sterke, unieke en waardevolle kenmerken van de XS4ALL-dienstverlening behouden en dat deze ook beschikbaar komen voor KPN-klanten. Vooropstaat dat door het samengaan van XS4ALL en KPN de klanten uiteindelijk een nog betere dienstverlening en service krijgen. Klanten gaan pas over als het productaanbod gelijkwaardig of beter is dan dat ze nu ervaren. Binnen het KPN-aanbod komen daarom specifieke diensten. Zo zal er onder andere een nieuw Klantcontactcentrum met een technische helpdesk worden ingericht met experts van XS4ALL. Ook zullen er diensten worden ontwikkeld waarbij klanten bijvoorbeeld keuzevrijheid hebben bij de aanschaf van een modem. XS4ALL-klanten kunnen hun huidige modem en email-adres behouden.

Bevorderen samenwerking en synergie
Het voornemen is om per 1 augustus 2019 de XS4ALL-afdelingen Commercie, Techniek & Operatie, Klantcontact en HR samen te voegen met de respectievelijke afdelingen binnen KPN. Dit bevordert een succesvolle samenwerking en synergie. Dit dient meerdere doelen:

– Maximaal behoud van werkgelegenheid voor medewerkers.
– Behoud en inzet van de goede kenmerken van XS4ALL voor KPN: de mensen, de kennis en de expertise.
– Continuering van de huidige kwaliteit van dienstverlening aan klanten.

Op dat moment gaat iedereen over naar KPN. In de periode die volgt, is er voor het overgrote deel van de medewerkers van XS4ALL een functie beschikbaar binnen KPN. Voor diegene waar dat niet voor geldt, zal KPN zich tot het uiterste inspannen om ook deze medewerkers van werk naar werk te helpen, binnen of buiten KPN.