Infrastructuur

ACM pleit voor meer glasvezel

Glasvezelaansluitingen bieden consumenten meer keuzevrijheid en zijn nodig om nu en in de toekomst te voldoen aan de groeiende vraag naar snel breedband internet. Het aantal aansluitingen neemt weer gestaag toe, maar vooral in de stedelijke gebieden zijn er situaties ontstaan waarbij de uitrol vertraging oploopt. Dat beschrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de marktstudie glasvezel, die vandaag gepubliceerd wordt.

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rond de uitrol van glas in verschillende gemeenten, zowel in dorpen en steden als buiten de bebouwde kom. De ACM heeft de marktstudie uitgevoerd om te bekijken hoe de markt bijdraagt aan deze belangrijke innovatie. In buitengebieden kunnen mede door lokale initiatieven steeds meer huishoudens beschikken over snel internet via glasvezel. Binnen de bebouwde kom, in steden en dorpskernen, bestaan knelpunten. Naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten komt de ACM met enkele suggesties om de markt beter te laten werken.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘We zien dat in stedelijk gebied vaak meerdere partijen op dezelfde locatie glasvezel aankondigen. De dubbele uitrol van glasvezel is als toevoeging op de bestaande koper- en kabelnetwerken meestal niet rendabel. Partijen kunnen binnen het huidige systeem strategisch reageren op glasvezelprojecten van concurrenten, die daardoor vertraagd of beperkt worden.’

Deze gedragingen richting concurrerende glasvezelprojecten vergroten de onzekerheden voor investeerders in glasvezel. Dit kan ervoor zorgen dat investeerders afhaken en daardoor leiden tot minder investeringen in de uitrol van glasvezel in bepaalde gebieden. De kansen die momenteel aanwezig zijn voor de grootschalige aanleg van glasvezel in Nederland worden zodoende niet optimaal benut.

Suggesties ACM

De ACM beschrijft naar aanleiding van de waargenomen knelpunten in de marktverkenning enkele suggesties, die binnen het huidige systeem kunnen bijdragen aan het beter benutten van de mogelijkheden die de markt voor glasvezel momenteel biedt.

Ten eerste zouden partijen die glasvezel uitrollen mogelijkheden kunnen verkennen voor gezamenlijke investeringen. De ACM is bereid om op verzoek van de betrokken marktpartijen de verschillende mogelijkheden binnen het mededingingsrechtelijke kader te verkennen. De consument kan met de juiste condities baat hebben bij samenwerking tussen marktpartijen, doordat providers daarmee sneller en in een groter gebied diensten kunnen aanbieden over glasvezel.

Ten tweede constateert de ACM dat er winst kan worden behaald als gemeenten, waterschappen en provincies de voorwaarden die zij hanteren voor het aanleggen van glasvezelnetwerken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en bekendmaken. Dat biedt duidelijkheid aan alle partijen die glasvezelnetwerken willen aanleggen, voorkomt daarmee onzekerheid bij investeerders en versnelt het uitrolproces.

Tot slot ziet de ACM aanleiding om de markt nauwlettend te gaan monitoren. Op die manier kan beter worden vastgesteld of concurrentie tussen partijen voor problemen zorgt.