InfrastructuurNetwerken

ACM blijft strijden voor netneutraliteit internet

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen. Het toezicht daarop vraagt doorlopend om aandacht en waar nodig om ingrijpen door de ACM. Dat staat in het jaarverslag netneutraliteit dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert. Op het vlak van netneutraliteit hebben meerdere onderwerpen de aandacht van de ACM. Zo heeft de ACM er het afgelopen jaar voor gezorgd dat telecomaanbieders op de juiste manier de aangeboden internetsnelheden vermelden in contracten met consumenten.

Na contact met de ACM hebben verschillende aanbieders hun contracten verduidelijkt en in lijn gebracht met de netneutraliteitsverordening. Hierdoor kunnen consumenten een beter afgewogen keuze maken bij het kiezen van een aanbieder. BEREC, het samenwerkingsverband van de Europese telecomtoezichthouders, ontwikkelt momenteel een meetsysteem waarmee consumenten zelf kunnen meten wat de internetsnelheid is waarvan ze gebruik kunnen maken. De ACM maakt dit meetinstrument geschikt voor de Nederlandse markt. De ACM verwacht dat de BEREC-meettool in 2020 beschikbaar komt voor Nederlandse consumenten. Consumenten kunnen dan nagaan of zij daadwerkelijk de snelheden bereiken, waarvoor zij betalen.

Vrije keuze van eindapparatuur goed voor Fritzbox

De netneutraliteitsverordening bepaalt dat eindgebruikers vrij hun eindapparatuur kunnen kiezen. En dat is goed nieuws voor bedrijven als AVM met hun Fritzbox, die jarenlang hiervoor heeft gestreden. Aanbieders van internettoegangsdiensten mogen daarom geen beperkingen opleggen op het gebruik van de op het netwerk aan te sluiten eindapparatuur. Eindapparatuur wordt aangesloten op een netwerkaansluitpunt. Op dit punt eindigt het netwerk van de aanbieder, en begint het netwerk van de eindgebruiker. De bevoegdheid voor het vaststellen van het netwerkaansluitpunt wordt door EZK toebedeeld aan de ACM bij het implementeren van de Europese Elektronische Communicatie Code. Op dit moment wordt binnen BEREC gewerkt aan Guidelines met betrekking tot het bepalen van het netwerkaansluitpunt. ACM werkt hier actief aan mee, om uiteindelijk hiermee ook in Nederland een vrije keuze in eindapparatuur te garanderen.

5G en gespecialiseerde diensten

De ontwikkeling van 5G is nog in volle gang en marktpartijen moeten daarbij keuzes maken inde wijze waarop het 5G-netwerk wordt ingericht. Dit kan ertoe leiden dat ze voor vragen komen te staan over hoe die inrichting zich verhoudt tot de regelgeving. De ACM blijft graag in gesprek met betrokken partijen over 5G en de implicaties daarvan voor de markt, consument en toezichthouder.

In vervolg op het onderzoek van de afgelopen jaren gaat de ACM verder in kaart brengen welke verkeersbeheersmaatregelen Nederlandse aanbieders treffen en hoe zij op voorhand inschatten wat de impact van aanvullende diensten is op de belasting van hun netwerk. Dit stelt de ACM in staat om te waarborgen dat gespecialiseerde diensten geen impact hebben op de beschikbaarheid en algemene kwaliteit van internettoegangsdiensten voor eindgebruikers. Zo bevordert de ACM dat telecombedrijven kunnen doorgaan met innoveren, terwijl ook het open karakter van het internet wordt gewaarborgd.

ACM en netneutraliteit

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen. Dat betekent bijvoorbeeld: niet blokkeren en niet onnodig beperken. De ACM let hierop. Bij klachten van consumenten kan de ACM-onderzoek doen. Bij twijfel over hoe nieuwe technologieën en nieuwe diensten zich verhouden tot de netneutraliteitsregels, kunnen telecombedrijven contact met de ACM opnemen.