AppsMarkt

Facebook takelt verder af

Facebook heeft een groot probleem. Onderzoek wijst uit dat Facebook-gebruikers gemiddeld steeds ouder worden. Jongeren lopen massaal weg, terwijl er steeds meer ouderen Facebook gebruiken. In Amerika gebruikt nu nog maar 61% van de totale bevolking Facebook. Dat was in 2017 nog meer dan 67%.

Wellicht hebben de vele privacy schandalen met deze forse daling te maken. Vorig week kondigde Facebook aan dat juist privacy een speerpunt wordt.

Bron: Statista