Distributeurs

Onderzoek CBS laat daling omzet ICT-distributeurs zien in 3de kwartaal

In het derde kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling bijna 3% meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het vertrouwen onder ondernemers in de groothandel nam iets af, maar blijft overwegend positief. Het aantal faillissementen bleef op een laag niveau. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzet groothandel in industriemachines ruim 5% hoger

Binnen de groothandel boekten handelaren in olie en steenkool 6% meer omzet in het derde kwartaal. Handelaren in landbouwproducten en in ICT-apparatuur realiseerden juist minder omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De groothandel in industriemachines heeft in het derde kwartaal van 2019 ruim 5% meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vanaf het derde kwartaal in 2014 noteert deze branche ononderbroken positieve omzetontwikkelingen. De groothandel in industriemachines verhandelt machines die gebruikt worden in de industrie, maar ook machines voor de landbouw, bouwnijverheid en de handel.

Vertrouwen ondernemers in de groothandel afgenomen

Voor het vierde kwartaal van 2019 is het vertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling iets afgenomen. De stemmingsindicator van ondernemend Nederland bleef echter overwegend positief en kwam uit op 10,8. Een kwartaal eerder was dit nog ruim 2 punten meer. Vooral verwachtingen rondom de winstgevendheid en de personeelssterkte namen iets af. Ook in de meeste andere bedrijfstakken nam het vertrouwen af. Het vertrouwen van alle ondernemers samen daalde met 4 punten tot 6,6.

Aantal faillissementen blijft laag

In het derde kwartaal van 2019 werden er 87 faillissementen uitgesproken in de groothandel en handelsbemiddeling. Dat aantal ligt een fractie hoger dan in het tweede kwartaal. In dat kwartaal werd het laagste aantal geregistreerde faillissementen gemeten sinds het begin van de waarneming in 2009. In 2013 werden er ieder kwartaal nog meer dan 200 faillissementen uitgesproken in de groothandel en handelsbemiddeling.