Markt

Connectiviteit: een telecomuitdaging in het AI-tijdperk

Sinds de COVID-19-pandemie heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de telecommarkt. Connectiviteit thuis is belangrijker geworden, omdat meer mensen vanuit huis zijn gaan werken. De groei van het aantal ontevreden klanten heeft echter ook de kwetsbaarheid van netwerkinfrastructuren aan het licht gebracht. Genoemde verschuiving heeft in alle sectoren digitale transformaties versneld, omdat bedrijven zich opnieuw gingen richten op het verbeteren van de klantervaring. Na een groot aantal jaren waarin telecomproviders zich probeerden te diversifiëren in de wereld van media en entertainment, zijn ze inmiddels opnieuw gefocust. Telecomproviders willen nu de belofte van hun initiële missie waarmaken: het bieden van betrouwbare connectiviteit aan alle klanten. Om dat te realiseren investeren ze momenteel meer geld en tijd in het leveren van betere en complementaire diensten.

Een belangrijk deel van de telecominvesteringen gaat momenteel naar kunstmatige intelligentie (AI). Net als veel andere sectoren zijn telecomaanbieders zich namelijk bewust geworden van de potentiële kracht van deze nog relatief nieuwe technologie. Die kan hen niet alleen helpen bij het verbeteren van de dienstverlening, maar ook voor meer mensgerichte rollen de dagelijkse taken aanzienlijk eenvoudiger maken.

Nu 6G eraan komt en de vraag van klanten naar een probleemloze dienstverlening groter is dan ooit tevoren, wordt het bieden van hoogwaardige connectiviteit van levensbelang. Als AI deze missie succesvol kan helpen te verwezenlijken, moeten telecombedrijven er in ieder geval voor zorgen dat ze toegang hebben tot grote hoeveelheden data van een hoge kwaliteit.

Waarom is de breedband traag?

Telecomnetwerken zijn altijd complex. Meestal bestaan ze namelijk uit meerdere generaties technologieën en onderling verbonden systemen. Dat maakt het voorspellen en voorkomen van storingen en downtime extra uitdagend. Netwerken zijn ook onderhevig aan fysieke invloeden, zoals het weer en de hoeveelheid aan netwerkverkeer. AI kan van enorme waarde zijn bij het aanpakken van problemen op deze beide gebieden. Sterker nog, een Accenture-analyse schat dat AI de potentie heeft om de netwerkdowntime voor telecombedrijven met wel 50% te reduceren.

Dit komt doordat AI-tools dingen kunnen die mensen simpelweg niet kunnen en sneller. AI kan bijvoorbeeld weerpatronen identificeren en analyseren met machine learning (ML)-algoritmen die zijn getraind op historische metingen. Door eerdere situaties van slecht weer te analyseren en de kans dat dit zich opnieuw voordoet, kunnen deze twee technologieën preventieve maatregelen voor technici aanbevelen om storingen te voorkomen. Zoals de hevigheid van harde wind voorspellen, waarbij AI kan bepalen of telecomtorens bescherming of versterking nodig hebben, om te voorkomen dat verbindingen worden beschadigd, of tijdelijk uitvallen.

AI en ML nemen de beheerders en technici van telecomnetwerken een groot deel van het gis- en uitzoekwerk uit handen, waardoor ze problemen kunnen aanpakken voordat deze escaleren. Als er dan toch een grote storing of ander probleem zich voordoet, kunnen AI-gestuurde beslissingen tevens helpen de gemiddelde hersteltijd aanzienlijk te verkorten.

Proactiviteit bij het voorspellen van de verkeersstromen en het adviseren van klanten is eveneens met AI te ondersteunen. Deze systemen zijn namelijk te trainen om netwerkwerkbelastingen autonoom te beheren en te optimaliseren. Daardoor kunnen telecomproviders weloverwogen beslissingen nemen welke technologieën ze het beste kunnen inzetten in periodes met een sterk toenemende vraag. Er zijn altijd meerdere technologieën beschikbaar om klantvragen in te vullen, van 2G-5G in draadloze netwerken en koper tot glasvezel in bekabelde netwerken. Telecombedrijven gebruiken deze mogelijkheden al, die allemaal nuttig zijn voor verschillende oplossingen en ze in staat stellen flexibel te zijn. Alleen als ze die voor de juiste toepassingen benutten dragen ze bij aan de netwerkstabiliteit.

De pandemie heeft zoals eerder gezegd de druk op netwerkinfrastructuren vergroot. Ouders werkten in de lockdown-periodes thuis, terwijl hun kinderen tv-programma’s streamden en zowel online lessen volgden als games speelden. Hierdoor werden de glasvezelnetwerken zwaarder belast en de verbindingssnelheden drastisch verlaagd. Maar dankzij AI, die beslissingen aanstuurde en knelpunten in kaart bracht, konden telecombedrijven oplossingen bedenken om een probleem op te lossen en klanten te adviseren over hoe ze de beste service konden krijgen. Die oplossingen waren ook wel contra-intuïtief, zoals ouders vragen om tv te streamen via hun draadloze netwerk in plaats van via glasvezel. Toch droegen ze in belangrijke mate bij aan het stabiel houden van de netwerkcapaciteit en het tevreden houden van klanten.

AI is zo goed als de gebruikte data

Naarmate AI zich verder ontwikkelt, zullen er andere gebruiksscenario’s ontstaan. Daarbij moeten organisaties beseffen dat AI slechts zo goed is als de data waarvan ze leren, voordat ze zo’n toepassing op het netwerk loslaten. Modellen die zijn getraind met slechts een subset van alle beschikbare en relevante data, kunnen cruciale inzichten missen, of ‘overtrokken’ reacties opleveren.

Het gebruik van AI binnen de wereldwijde telecommarkt groeit naar verwachting van 1,2 miljard dollar in 2021, naar bijna 40 miljard dollar in 2030. Daarmee gaat deze innovatieve technologie zonder meer de toekomst van telecomproviders veranderen. Het is dus van essentieel belang dat AI onbevooroordeeld, eerlijk, veilig en goed ontwikkeld is en kan vertrouwen op schone en nauwkeurige data.

Organisaties doen er verstandig aan AI-toepassingen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op een robuust fundament, waarbij ze toegang krijgen tot een complete dataset. Dit vereist een moderne architectuur die is gebouwd rond een uniform dataplatform dat AI in staat stelt inzichten te putten uit data van de hele organisatie, vanuit de cloudomgevingen tot en met on-premise datacenters. Daarbij moet ook strikte governance worden afgedwongen, zodat altijd aan de regelgeving wordt voldaan.

Connectiviteit verbeteren met AI

Nu telecomproviders zich opnieuw hebben gefocust op het kernaanbod, gaat AI een cruciale rol spelen om de serviceverlening verder te verbeteren. Met 6G-netwerken aan de horizon wordt de markt de komende jaren alleen maar complexer. Het is daarom van cruciaal belang dat telecombedrijven zich alvast voorbereiden en data bundelen, om hun dienstverlening ook in de toekomst ongehinderd te continueren.

Zonder kwaliteitsdata die AI-modellen aanstuurt, ontstaat het risico dat een AI-tool faalt en de context verkeerd begrijpt, of zelfs onnauwkeurige adviezen geeft die tot reputatieschade leiden. Om het potentieel van AI volledig te benutten, moet de markt prioriteit geven aan het beheer van alle bronnen met onbevooroordeelde data, in combinatie met ‘best practices’ om data goed te beschermen. AI heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de telecomwereld, maar dat lukt alleen als de toepassingen ervan op een solide fundering worden gebouwd.

Ingezonden artikel van Anthony Behan, Industry Managing Director Telecommunications, Media & Entertainment bij Cloudera