AppsMarkt

Primeur: ACM start onderzoek naar App Store Apple

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of telecomgigant Apple misbruik maakt van de positie die het bedrijf verworven heeft met zijn App Store. Dit naar aanleiding van signalen van andere app-aanbieders die de ACM ontving tijdens een marktstudie naar appstores. Die marktstudie is vandaag gepubliceerd. Wellicht gaat de ACM op een later moment ook Google onder de loep nemen.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘Appaanbieders zijn in grote mate afhankelijk van Apple en Google voor het aanbieden van apps aan gebruikers. In de marktstudie kreeg de ACM signalen van partijen die erop lijken te wijzen dat Apple misbruik maakt van zijn positie in de App Store. De ACM ziet daarom reden voor een vervolgonderzoek op basis van de mededingingsregels.’

Onderzoek

Apps worden steeds belangrijker in het dagelijks leven. Bedrijven die apps aanbieden, zijn afhankelijk van de appstores van Apple en Google voor het aanbieden van hun app aan gebruikers. Gezien het grote belang van deze appstores voor appaanbieders, verwacht de ACM van Apple en Google dat ze eerlijk en transparant gedrag vertonen. De ACM gaat onder andere onderzoeken of Apple in strijd heeft gehandeld met het verbod op misbruik van een machtspositie, bijvoorbeeld door zijn eigen apps te bevoordelen. Het onderzoek richt zich in eerste instantie alleen op Apple, omdat op dit moment ten aanzien van de App Store van Apple de meest concrete signalen zijn ontvangen. Die signalen kunnen volgens de ACM duiden op gedrag dat in strijd is met de mededingingsregels.

De ACM roept appaanbieders op om zich te melden als ze problemen ervaren in de App Store van Apple, maar ook als dat het geval is in de Play Store van Google. Die informatie gebruikt de ACM in het onderzoek. Het onderzoek richt zich in ieder geval op Nederlandse apps voor nieuwsmedia die hun apps aanbieden via de App Store van Apple. Daarover kreeg de ACM meerdere signalen. Dat betekent overigens niet dat al is geconcludeerd dat daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Of dat zo is wil ACM de komende tijd onderzoeken. Het onderzoek kan er dus ook toe leiden dat er geen overtreding wordt vastgesteld.

Marktstudie

De ACM is de marktstudie naar appstores voor mobiele telefoons gestart om meer inzicht te krijgen in hoe appaanbieders hun apps in een appstore krijgen en welke invloed de appstores hebben op het aanbod van apps voor gebruikers. Digitale economie is een van de speerpunten van de ACM. De marktstudie maakt hier onderdeel van uit.

Uit de marktstudie komt naar voren dat appaanbieders afhankelijk zijn van de appstores om gebruikers te bereiken op hun mobiele telefoon. Er zijn voor veel verschillende apps geen realistische alternatieven voor de App Store en de Play Store. Dit geeft Apple en Google, in ieder geval in theorie, de mogelijkheid om oneerlijke voorwaarden te stellen. Apple en Google hebben aan de ene kant een belang bij het aanbieden van veel en verschillende apps van appaanbieders in hun appstores. Maar aan de andere kant zijn Apple en Google zelf ook appaanbieder en concurreren hun eigen apps met die van andere partijen. Dat dubbele belang kan mededingingsproblemen opleveren.

Appaanbieders geven aan niet altijd een eerlijke kans te hebben ten opzichte van eigen apps van Apple dan wel apps die Google al op de telefoon heeft laten installeren. Zo zijn aanbieders van digitale producten en diensten verplicht om bij aankopen in de app gebruik te maken van het betaalsysteem van Apple en Google en moeten ze het eerste jaar 30% commissie betalen. Ook kunnen zij niet altijd gebruik maken van alle faciliteiten van een iPhone. Ten slotte geven zij aan problemen te hebben met de communicatie met Apple en Google over de toepassing van de voorwaarden. De genoemde problemen zijn, samen met de signalen van appaanbieders, reden voor de ACM om een onderzoek naar het gedrag van Apple te starten.