Analyse

Tests tonen aan dat straling 5G in Den Haag ruim onder de limiet ligt

Agentschap Telecom heeft in september twee veldsterktemetingen uitgevoerd bij 5G-testinstallaties die gebruikmaken van de 26 GHz band. De veldsterktes bedroegen 0,28 en 0,10 volt per meter. De limiet voor deze frequentie bedraagt 61 volt per meter. De meetresultaten voor deze 5G-installaties liggen dus ruim onder de limiet. Op dit moment is onder andere T-Mobile een proef aan het doen met 5G in Den Haag.

In deze meetopstellingen ging het om de 26 GHz band, zoals aangewezen door de Europese Unie voor 5G. De installaties maken beide gebruik van het 5G New Radio protocol. De gebruikte apparatuur in de ene opstelling was een point-to-point antenne, ook wel vaste verbinding genoemd. De andere opstelling was een sectorantenne. De meetopstellingen vielen onder een experimenteervergunning die loopt tot 24 april 2020. De metingen geven een eerste indicatie van de veldsterke van 5G-antennes. Agentschap Telecom volgt de ontwikkelingen en blijft meten tijdens de introductie van 5G.