Analyse

Nederlander maakt zich meer zorgen om digitale veiligheid smart speaker

Volgens de Unisys Security Index van 2019 zijn de zorgen van Nederlanders over hun persoonlijke veiligheid gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nederlandse consumenten zijn meer bezorgd over ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van hun persoonlijke informatie. Meer dan de helft (54%) vindt bovendien dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen hebben genomen om hun data te beschermen, zelfs nadat de AVG vorig jaar van kracht werd.

“Hoewel Nederlanders zich meer zorgen maken over hun persoonlijke veiligheid online, blijkt tegelijkertijd dat zo’n gevoel van onbehagen onvoldoende is voor consumenten om ook bewust hun privacy online te managen,” stelt prof. dr. Ed Peelen, programmadirecteur van UvA masterclass Privacy The Next Step. “Hierdoor komt er een verantwoordelijkheid bij organisaties en overheden te liggen om de online veiligheid van burgers in Nederland te vergroten.”

Ook de bekende beveiligings- en privacyexpert Brenno de Winter ziet een grotere rol voor bedrijven en overheidsinstanties weggelegd: “Berichtgeving over datalekken, overheidscampagnes voor digitale risico’s en de aandacht voor de AVG hebben Nederlanders iets bewuster gemaakt van online gevaren. Toch blijft het voor velen een ‘ver van m’n bed show’ tot het moment dat ze daadwerkelijk slachtoffer worden. Tegelijkertijd zien we veel wantrouwen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens door bedrijven. Het is duidelijk dat organisaties aan zet zijn om dat vertrouwen te verdienen.”

Voor de Unisys Security Index van 2019 werden meer dan 13.000 consumenten in dertien landen ondervraagd, waaronder meer dan 1.000 in Nederland, om hun houding ten aanzien van een breed scala aan veiligheidsgerelateerde kwesties te meten. Op basis van de feedback werd vervolgens een index berekend met een score van nul tot 300, waarbij 300 het maximale niveau van bezorgdheid is.

Zorgen over digitale veiligheid scoren het hoogst
Internetveiligheid blijft de grootste zorg van Nederlanders. Na een flinke afname van het zorgniveau op dit gebied in 2018 van 133 naar 123 indexpunten is dit nu bijna weer terug op het niveau van 2017 met 131 indexpunten. “Cybercriminelen en virussen worden slimmer en gebruiken steeds geraffineerdere methodes om in te breken op computers en netwerken,” zegt Jeroen Zonnenberg, Principal Consultant Security bij Unisys. “Nederlandse media rapporteren steeds vaker hacks en datalekken en dat weerspiegelt zich in het zorgniveau. We gebruiken bovendien meer verbonden, slimme apparaten, zoals smartphones, beveiligingscamera’s en slimme thermostaten, die allemaal een potentieel beveiligingsrisico vormen. Het ligt voor de hand dat onze zorgen over de veiligheid van al deze nieuwe technologieën toenemen. Ook de zorgen die mensen hebben over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens die ze op onze mobiele apparaten meedragen, onderstreept de noodzaak voor overheden en bedrijven om samen te werken aan innovatieve manieren om mobiele communicatie in openbare ruimtes te beschermen.”

Wat kunnen organisaties en overheden doen?
Organisaties kunnen zelf al veel maatregelen nemen om het vertrouwen van consumenten te winnen. Zo kan het implementeren van een Zero Trust-beveiligingsmodel, dat ervan uitgaat dat al het netwerkverkeer een potentiële bedreiging vormt, een flinke stap in de goede richting zijn, stelt Zonnenberg. Maar ook het vaststellen van een onweerlegbare identiteit is essentieel geworden voor iedereen die online een transactie uitvoert, fysieke toegang tot een faciliteit wil krijgen, de beveiliging van luchthavens passeert of een landsgrens overgaat. Zonnenberg: “Overheidsorganisaties en bedrijven moeten het leven van consumenten makkelijker maken door hen in staat te stellen hun identiteit vast te stellen en tegelijkertijd hun vertrouwen verdienen door te zorgen voor de hoogste veiligheidsnormen. Intern moeten organisaties het proces van identiteitsregistratie en verificatie eenvoudig, fraudebestendig, kosteneffectief en duurzaam maken door gebruik te maken van technologische vooruitgang.”

Ook meer zorgen om persoonlijke veiligheid
Ook de zorgen over persoonlijke veiligheid zijn aanzienlijk toegenomen en staan nu op 114 indexpunten, zeven punten hoger dan in 2018. Zo voelen Nederlanders zich meer bezorgd over ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van hun persoonlijke informatie. Een meerderheid van 54% vindt dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen genomen hebben om hun persoonlijke data te beschermen, zelfs nadat de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vorig jaar van kracht werd. Dit jaar maakt 45% van de Nederlandse respondenten zich zeer tot extreem zorgen over identiteitsdiefstal, tegenover 41% vorig jaar.

Wat vinden Nederlanders van smart speakers?
83% van de Nederlanders gebruikt thuis geen spraakgestuurde technologie, zoals Amazon Alexa of Google Home, maar de acceptatie van slimme luidsprekers groeit. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid (79%) van de respondenten denkt dat spraakgestuurde technologie het voor organisaties mogelijk maakt om hun persoonlijke gesprekken voor commerciële doeleinden te gebruiken. Nog eens 9% toont zich bezorgd over de mogelijkheid dat slimme sprekers je thuis kunnen afluisteren, maar gebruikt de technologie toch. “Blijkbaar is een gadget als Google Home iets dat consumenten gewoon willen hebben, ondanks hun zorgen over hun privacy,” zegt Prof. Dr. Peelen. “De consequentie hiervan is dat de overheid en het bedrijfsleven er niet op kunnen rekenen dat de gemiddelde Nederlander zijn eigen veiligheid online actief beheert, ook al is dat het uitgangspunt van de AVG.”