AnalyseNetwerken

KPN op de vingers getikt door ACM

KPN moet zich houden aan het tariefplafond voor mobiele afgifte, dat is vastgesteld in het Besluit Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte van 1 juni 2017. De ACM concludeerde op 15 februari 2019 dat de tarieven van de dienst Premium Transit Connect Service die KPN rekent naar mobiele bestemmingen van KPN, in strijd zijn met het besluit. KPN rekent namelijk een toeslag bovenop het in het besluit vastgestelde tariefplafond voor het afwikkelen van IP-verkeer naar mobiele bestemmingen van KPN.

KPN maakte bezwaar tegen dit besluit. De ACM heeft bepaald dat de bezwaren van KPN tegen dit besluit ongegrond zijn. Wel heeft de ACM de op 15 februari 2019 opgelegde dwangsom verlaagd van € 100.000 per dag met een maximum van € 1.000.000 naar € 50.000 per dag en een maximum van € 500.000.