AnalyseNetwerken

Goede kwartaalcijfers KPN

Vandaag maakte KPN hun cijfers over het derde kwartaal van 2019 bekend. De omzet daalde in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar met 1,8% naar € 1,372 miljard. KPN had vooral te lijden van de steeds grotere wordende concurrentie op de mobiele telefoonmarkt. Traditioneel een grote inkomstenbron van het netwerk. Positiever is het bedrijf over de kansen van zogenaamde ‘bundled services; voor zowel consumenten als het bedrijfsleven. Ook gingen de kosten stevig omlaag met maar liefst € 37 miljoen. Onderaan de streep hield KPN € 314 miljoen over. Vorig jaar was dit nog € 94 miljoen.

Het verbeterde bedrijfsresultaat komt vooral door de verkoop van onderdelen van datacentra (€ 171 miljoen) en door het vrijvallen van een reservering (€ 20 miljoen). Zonder deze incidentele meevallers was het resultaat met 32% gestegen. Nog altijd flink.