AnalyseRetail

CBS geeft de laatste digitale trends in Nederlands

Het CBS komt vandaag met interessante trends. Het instituut publiceert bijvoorbeeld cijfers over het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2018 en hoeveel Nederlanders een bijstandsuitkeringen kregen. Telecomnieuws haalt er 3 trends uit die van belang zijn voor onze sector. Zo blijkt dat wij vooral kleren, reizen en kaartjes online kopen. Dat 86% van alle Nederlanders iedere dag online is en dat zij dit vooral via hun smartphone doen.

Online aankopen

Zo heeft het bureau uitgezocht wat de Nederlander online koopt. In 2018 werden het vaakst kleding of sportartikelen (56%), reizen en vakanties (50%), kaartjes voor evenementen (46%) en huishoudelijke goederen en apparaten (38%) via internet aangeschaft. De grootste groei van de online-aankopen is te zien in de categorieën kleding of sportartikelen en huishoudelijke goederen en apparaten. In 2012 gaf achtereenvolgens 31% en 16% aan deze producten via internet gekocht te hebben.

Van alle goederen en diensten die online aangeschaft worden, is de verkoop van films en muziek het minst gestegen. In 2012 zei 15% die wel eens online te hebben gekocht, in 2018 was dat 16%.

Online

In 2018 ging 86% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder dagelijks of vrijwel dagelijks het internet op. In 2012 was dat nog 76%. Meer dan 95% van de 12- tot 45‑jarigen was in 2018 dagelijks online. Maar ook het dagelijks internetgebruik van 65‑plussers neemt toe. Inmiddels gaat bijna drie kwart van de 65- tot 75‑jarigen dagelijks het web op, in 2012 deed de helft van deze ouderen dit. Het dagelijks gebruik van internet onder 75‑plussers verdrievoudigde zelfs van 16% in 2012 naar 46% in 2018.

Smartphone meest gebruikt voor internet

In 2018 waren smartphones en laptops de meest gebruikte apparaten voor huishoudens om mee te internetten. Smartphones waren aanwezig in 87 procent van de huishoudens, laptops bij 78 procent. Smartphones hebben de laatste jaren veel terrein gewonnen. In 2012 beschikte nog maar 50 procent van de huishoudens over één of meer smartphones. Tablets zijn ook in steeds meer huishoudens aanwezig. In 2018 had 63 procent van de huishoudens een tablet, in 2013 was dit nog 39 procent. Ook spelcomputers en tv’s werden in 2018 meer gebruikt om te internetten dan in eerdere jaren, terwijl het gebruik van desktops juist afnam. In 2012 gebruikte 64 procent van de huishoudens een desktop om te internetten, in 2018 was dat afgenomen tot 50 procent.