Analyse

Bedrijven laks met beheer bedrijfsapplicaties

Ivanti, een bedrijf dat digitale werkplek beheert en beveiligt, maakt vandaag de onderzoeksresultaten bekend waaruit blijkt dat weinig bedrijven compliant gebruikers beheren gedurende hun tijd binnen de organisatie. Slechts 15% van alle werknemers heeft op de eerste werkdag alle middelen ter beschikking om aan de slag te kunnen. Daarnaast blijkt dat 52% van de IT-professionals iemand kent die op een of andere manier nog toegang heeft tot applicaties en data van vorige werkgevers.

Wanneer het aankomt op het onboarden van nieuwe werknemers geeft 38% van de IT-professionals aan dat dit twee tot vier dagen duurt. Voor 27% van de IT’ers duurt het zelfs langer dan een week. Deze resultaten zijn verontrustend omdat 92% van de respondenten aangeeft dat er een nauw verband is tussen succesvolle onboarding en de algehele tevredenheid over de organisatie.

Naarmate werknemers van rol veranderen, is 55% van de IT-professionals ervan overtuigd dat onnodige toegangsrechten zijn ingetrokken om hun rolverandering te weerspiegelen. Deze wijzigingen worden nog steeds grotendeels doorgevoerd via handmatige processen, waarbij 54% van de respondenten alles handmatig doet, 37% een combinatie maakt van automatisering en manuele handelingen en slechts 9% volledig gebruikmaakt van automatisering.

Offboarding van werknemers vormt een nog groter risico. Iets meer dan één op de vier (26%) respondenten zei dat het meer dan een week kan duren totdat een werknemer geen toegang meer heeft tot applicaties en data. Als de IT’ers terugkijken op hun meest recente vertrekker, heeft slechts de helft enigszins het vertrouwen dat de voormalige werknemer geen toegang meer heeft tot kritieke bedrijfssystemen. Wat verder naar voren kwam uit het onderzoek is dat IT-professionals het meeste vrezen voor deze veiligheidsrisico’s die kleven aan onvolledige deprovisioning: het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie (38%), het hacken van een onbeheerd account (26%), kwaadaardige datadetectie of diefstal (24%).

“Onze bevindingen bevestigen dat veel organisaties helaas nog steeds tekortschieten in compliant identity governance en administration oplossingen en processen,” zegt Duane Newman, vice president product management bij Ivanti. “Automatisering kan een cruciale rol spelen bij het effectief on- en offboarden van werknemers gedurende hun levenscyclus binnen de organisatie. Daarnaast verdient employee lifecycle management meer aandacht. Beide zullen een gigantische vooruitgang brengen in het voorkomen van datalekken en cybersecurity hacks.