Analyse

ACM waarschuwt voor naleving kartelverbod

De Autoriteit Consument & Markt heeft eind 2018 een nalevingsonderzoek uit laten voeren onder een steekproef van bedrijven in Nederland. Het doel van dit onderzoek was om een beter beeld krijgen van de nalevingsbereidheid van bedrijven in Nederland ten aanzien van het kartelverbod. Daarnaast wilde de ACM weten hoeveel kennis bedrijven hebben van de concurrentieregels en hoe zij tegen deze regels en het toezicht aankijken.

Methoden

De ACM heeft voor dit onderzoek een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is door onderzoeksbureau Panteia middels telefonische interviews afgenomen onder een steekproef van 2.125 bedrijven in Nederland. De vragen zijn beantwoord door diegene in het bedrijf die (eind)verantwoordelijk is voor sales of verkoop.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bedrijven geneigd is de wet na te leven. Van de bedrijven is 83% sterk geneigd om de regels na te leven, slechts 17% vertoont in meer of mindere mate de neiging tot overtreden.

Daarentegen blijkt dat veel bedrijven beperkte kennis hebben van de regels. Zo weten relatief weinig bedrijven dat het verboden is met concurrenten af te spreken wie aan welke klant levert. Slechts 40% van de bedrijven geeft desgevraagd het juiste antwoord. Ook het feit dat concurrenten niet met elkaar mogen praten over offertes voor klanten weet slechts een deel van de bedrijven (57%). Het verbod op het maken van prijsafspraken is iets beter bekend (66%).

Hoewel bedrijven niet goed op de hoogte zijn van de concurrentieregels, keuren zij kartelgedrag sterk af. De meeste bedrijven geven aan dat zij afspraken tussen concurrenten over prijzen, klanten of geheime samenwerking niet vinden kunnen.

Daarnaast blijkt dat bedrijven in Nederland weinig noodzaak zien tot het overtreden van de concurrentieregels. Ze geven aan dat zij prijsafspraken, het verdelen van klanten en geheime samenwerking met concurrenten niet nodig hebben om goed te kunnen ondernemen.

Samenvattend

Bedrijven in Nederland hebben een gebrek aan kennis van de concurrentieregels. Daarentegen keuren de meeste bedrijven verschillende vormen van kartelgedrag sterk af en is een grote meerderheid geneigd de regels na te leven. Ten slotte geven bedrijven ook aan dat zij concurrentiebeperkende afspraken niet nodig hebben om goed te kunnen ondernemen.