Geen categorie

Benoeming directeur-generaal Mobiliteit bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Drs. C. (Kees) van der Burg wordt directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2019.

Kees van der Burg is sinds 2014 directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie onder andere directeur Langdurige Zorg, directeur Maatschappelijke Ondersteuning en plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken. Hij startte zijn ambtelijke loopbaan in 1991 bij het ministerie van Financi├źn, waar hij tot 2002 diverse functies bekleedde.

Kees van der Burg studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.