AnalyseDuurzaamheidRefurbished

Minder nieuwe telefoons verkocht in Europa door druk van secundaire markt

Uit nieuw onderzoek van Canalys blijkt dat de toekomst van de Europese smartphone-markt (exclusief Rusland) in 2024 er iets beter uitziet. De onderzoekers verwachte een groei van 7% in vergelijking met dit jaar tot maar liefst 132 miljoen verkochte telefoons. Dit optimisme wordt aangewakkerd door een naderende vernieuwingscyclus en een afname van economische druk, waardoor de vraag in Europa weer zal aantrekken. Echter, de rest van 2023 zal uitdagend blijven. Canalys voorspelt dan ook dat de markt in 2023 met 13% zal krimpen, vanwege beperkte zendingen als gevolg van verlengde levensduur van apparaten en aanzienlijke druk vanuit de secundaire markt gecombineerd met hoge voorraadniveaus in de hele regio.

“De omstandigheden blijven uitdagend voor de Europese smartphonemarkt, maar dalende inflatie en verbeterde voorraadniveaus hebben de kiemen van optimisme gezaaid”, aldus Runar Bjørhovde, analist bij Canalys. “Met de afname van de vraag en verbeterde voorraadniveaus zal de marktgroei terugkeren in 2024. Centraal- en Oost-Europa, Italië, Spanje en Portugal bieden de grootste korte termijn kansen voor ambitieuze smartphonefabrikanten vanwege kortere vernieuwingscycli en positieve ontvangst van nieuwe voorstellen en smartphones van opkomende merken. Markten die gericht zijn op het segment van US$800+, zoals Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen, zullen vanaf de tweede helft van 2024 beginnen te groeien, naarmate economische druk afneemt. Hoewel deze markten de grootste dalingen in het tweede kwartaal kenden, zullen hun aanzienlijke geïnstalleerde bases de verzendingen doen herleven, aangezien apparaten het einde van hun levenscyclus bereiken en een vernieuwing vereisen. We anticiperen op een opleving tijdens het winkelvakantieseizoen in 2024.”

“Aangezien de concurrentie aan de top intens is en wordt gedomineerd door Apple en Samsung, zouden andere ambitieuze fabrikanten zich moeten richten op verschillende segmenten om hun aanwezigheid te vestigen”, voegde Bjørhovde eraan toe. “Er zijn kansen ontstaan in het prijssegment onder de US$ 200, aangezien Samsung het minder prioriteit heeft gegeven en veel andere fabrikanten het prijssegment verlaten vanwege winstgevendheidsproblemen. Er is vraag naar dit segment in de hele regio, maar er is slechts ruimte voor twee of drie succesvolle fabrikanten, aangezien dit segment schaalvoordelen en nauwe samenwerking met het kanaal vereist om te slagen.”

“Verschillende fabrikanten verbreden ook hun bereik onder eindgebruikers en versterken hun positie voor wanneer de groei terugkeert”, zei Bjørhovde. “Bijvoorbeeld, Samsung en Google investeren verder in het B2B-segment, met als doel het kopieren van ‘Apple’s Distributor Partner Program’, dat zich richt op MKB’s via distributiekanalen. In tegenstelling hiermee geeft Motorola prioriteit aan groei in het consumentensegment en investeert het in MDF voor het kanaal.

“De lange termijnverwachting voor de markt is een gematigde cyclische groei, wat de huidige inkomstenmodellen voor fabrikanten en het kanaal zal uitdagen”, aldus Bjørhovde. “Langere levensduur van apparaten, strenge voorschriften gericht op het verminderen van het aantal nieuwe apparaten en een grotere vraag naar gebruikte en gerenoveerde apparaten (secundaire markt) zullen fabrikanten dwingen om nieuwe mogelijkheden te vinden om inkomsten te genereren en winstgevend te blijven. In deze marktdynamiek moeten fabrikanten een grotere controle krijgen over de levenscyclus van apparaten om trends te volgen en inkomstenkansen te benutten. Het verkopen van originele reserveonderdelen, het helpen van het kanaal om apparaten in te ruilen en het aanbieden van door de leverancier gerenoveerde apparaten zullen goede gebieden zijn voor fabrikanten om mee te beginnen. Dit zal cruciaal zijn om te slagen in markten die gericht zijn op het segment van US$ 800+ op korte termijn en zal in toenemende mate van belang worden in markten gericht op lagere prijssegmenten.”