DuurzaamheidRefurbishedTrade-in

EU-regels tegen greenwashing: betere bescherming voor consumenten

Consumenten krijgen binnenkort betere informatie over de duurzaamheid van producten en diensten, dankzij nieuwe regels die vanaf medio 2026 in de hele EU van kracht zullen zijn. Deze regels, bekend als “Empowering the Consumer for the Green Transition”, zullen ervoor zorgen dat misleidende beweringen over duurzaamheid worden aangepakt, waardoor consumenten beter beschermd worden.

Een belangrijk aspect van deze nieuwe EU-richtlijn is de aanpak van greenwashing. Te algemene beweringen zoals ‘milieuvriendelijk’, ‘milieubewust’, ‘groen’, en andere termen die niet voldoende zijn onderbouwd, zullen verboden worden. Bedrijven mogen alleen milieuclaims maken als deze worden ondersteund door erkende keurmerken die voldoen aan Europese of nationale standaarden, zoals het EU-ecolabel voor producten zoals textiel en elektronica.

Daarnaast worden er strengere eisen gesteld aan beweringen over CO2-compensatie. Bedrijven mogen niet langer beweren dat een product een neutraal, verminderd of positief milieueffect heeft door de compensatie van broeikasgasemissies, tenzij zij kunnen aantonen dat de productie geen klimaatimpact had.

De nieuwe regelgeving verplicht verkopers ook om consumenten te informeren over de mogelijkheden tot reparatie, software-updates en garantieperiodes. Dit moet op een duidelijke en eenduidige manier gebeuren, zodat consumenten goed geïnformeerd zijn over hun rechten.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benadrukt het belang van deze nieuwe regels: “De aanpak van consumentenmisleiding is één van de Nederlandse speerpunten in Europa. Ondeugdelijke informatie belemmert bovendien eerlijke concurrentie en daarmee onze economie. Goed dat we door deze EU-richtlijn concrete verbeterstappen kunnen zetten en zorgen dat informatie over duurzaamheid op producten en diensten geen loze beloftes bevat.”

Gisteren spraken wij al over een Duits initiatief. Het doel hiervan is om voor eens en voor altijd milieu-impact standaards vast te stellen voor het verkopen van gebruikte en refurbished smartphones. Doel is om aan gebruikers duidelijkheid te geven over welke besparingen zij realiseren met het gebruik van een gebruikt toestel. Zo’n standaard helpt natuurlijk ook om greenwashing tegen te gaan en past prima in dit Europese initiatief.