DuurzaamheidTrade-in

CE-markering: garantie voor veiligheid?

Smartphones die in de EU worden geïmporteerd moeten officieel een CE-label hebben. In principe geldt dit voor nieuwe en gebruikte toestellen. De komende tijd gaat Telecomnieuws verder in op dit onderwerp. Maar eerst wat is CE eigenlijk? De term “Conformité Européenne” (CE) verwijst naar de conformiteitsmarkering die wordt gebruikt in de Europese Economische Ruimte (EER). Deze markering geeft aan dat een product voldoet aan de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieueisen zoals uiteengezet in de toepasselijke Europese richtlijnen. De CE-markering is verplicht voor veel producten die op de markt worden gebracht binnen de EU.

Hier is wat achtergrondinformatie over de CE-markering:

1. Doel van de CE-markering: De CE-markering heeft tot doel een uniforme norm voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming te garanderen voor producten die binnen de EER worden verhandeld. Dit vermindert handelsbarrières en zorgt ervoor dat producten die op de markt worden gebracht aan dezelfde minimale eisen voldoen.

2. Toepassingsgebied: De CE-markering is van toepassing op een breed scala aan producten, waaronder elektronica, machines, speelgoed, medische apparaten, bouwmaterialen en meer. De specifieke richtlijnen en normen variëren afhankelijk van het type product.

3. Zelfcertificering: Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van hun producten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de relevante Europese richtlijnen. Ze moeten technische documentatie opstellen waaruit blijkt dat het product aan de eisen voldoet en een verklaring omtrent conformiteit (DOC) publiceren. In sommige gevallen is het vereist dat een externe aangemelde instantie het product beoordeelt voordat de CE-markering kan worden aangebracht.

4. Aangemelde instanties: Voor bepaalde categorieën producten, zoals medische apparaten, moeten fabrikanten mogelijk een derde partij inschakelen, een zogenaamde aangemelde instantie, om de conformiteit van hun producten te beoordelen. Deze instanties zijn bevoegd om te controleren of een product aan de relevante eisen voldoet.

5. Traceerbaarheid: De CE-markering vereist dat fabrikanten hun producten kunnen traceren en identificeren aan de hand van unieke identificatienummers. Dit is van cruciaal belang voor het nemen van corrigerende maatregelen in geval van productiefouten of terugroepacties.

Het is belangrijk op te merken dat de CE-markering alleen aangeeft dat een product aan de essentiële eisen voldoet en geen algemeen keurmerk voor kwaliteit is. Het betekent dat het product aan de minimumvereisten voor veiligheid en milieu voldoet om op de markt binnen de EU te worden gebracht.