Netwerken

KPN heeft nieuwe CAO

KPN en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Onderdeel van de cao zijn een collectieve salarisverhoging van 2,5% per 1 juli 2020 en een collectieve salarisverhoging van 3,0% per 1 juli 2021. Daarnaast kan de huidige pensioenregeling nagenoeg onveranderd worden voortgezet, krijgen medewerkers een extra vakantiedag en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de flexibiliteit van medewerkers. Hierdoor is KPN in staat een wendbare en efficiënte organisatie te zijn, die zijn klanten zo goed mogelijk helpt op de momenten waarop zij dat willen.

Hilde Garssen, Chief People Officer: “Ik ben blij dat we een nieuwe cao voor de komende twee jaar hebben afgesloten. De onderhandelingen verliepen in een prettige en constructieve sfeer. We zijn tot een evenwichtig akkoord gekomen waarin de verschillende wensen en belangen van onze medewerkers én die van KPN terugkomen.”

De vakbonden gaan dit onderhandelingsresultaat aan hun leden voorleggen. Bij een positieve uitkomst wordt de nieuwe cao aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. De nieuwe KPN cao gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2021.