AnalyseInfrastructuur

Stichting sleept Nederlandse staat voor de rechter over gevaren 5G

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Nederlandse staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. De staat handelt volgens de actievoerders onrechtmatig nu zij burgers niet beschermt tegen de mogelijke gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Volgens de stichting rest hen dan ook geen andere keus dan naar de rechter te stappen.

De stichting meent dat er voldoende onderzoeken zijn die aantonen dat er grote gezondheidsrisico’s zijn aan de uitrol 5G. De stichting: “Het is bijzonder urgent dat 5G gestopt gaat worden. Met 5G zal er namelijk een enorme toename zijn van antennes. Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.” En zij gaan verder: “Wij zijn van mening dat er te veel ernstige aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade waardoor de uitrol van 5G niet te rechtvaardigen is. De uitrol van 5G kan een ernstige inbreuk op onze mensenrechten betekenen. Officiële instanties geven nu onjuiste en zelfs misleidende voorlichting over de veiligheid van straling.”

Het kort geding tegen het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat dient op 21 april.